Strona główna » Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

przez Dignity News
Chcemy, aby polska szkoła była nowoczesna, czyli – między innymi – taka, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań – napisał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w liście skierowanym do nauczycieli i pracowników oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W przeddzień święta, w środę 13 października, minister Czarnek wręczył nauczycielom odznaczenia państwowe, medale Komisji Edukacji Naukowej, nagrody oraz tytuły Profesora Oświaty.

Podczas uroczystości minister edukacji i nauki dziękował nauczycielom m.in. za ich wysiłek związany ze wsparciem uczniów po długotrwałym okresie nauki zdalnej. Mówił także o inwestycjach realizowanych w polskich szkołach. Tylko w ciągu ostatnich kilku miesięcy organy samorządu terytorialnego pozyskały na rozbudowę infrastruktury edukacyjnej aż 5,2 mld zł, a subwencja oświatowa wzrosła o 11 mld zł. Takich inwestycji w polską oświatę nigdy wcześniej nie było – podkreślił minister.

W liście do nauczycieli Przemysław Czarnek odniósł się natomiast do ustaw z 1773 roku, które podkreślały znaczenie oraz autorytet dydaktyków. Jednocześnie zwracały uwagę na wszechstronność pedagogów, a także wskazywały wartości i cechy charakteru doskonałego nauczyciela.

Już wówczas do najważniejszych atrybutów tego zawodu zaliczano wrażliwość, stanowczość, odpowiedzialność, sprawiedliwość, jak również dbałość o dobro uczniów. Ideały te, nadal charakteryzujące nauczycieli, są dziś dla nas powodem do szczególnego docenienia Państwa zaangażowania. Serdecznie dziękuję za wzorowo realizowaną misję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą – podkreślił szef resortu edukacji i nauki.

Dzień Edukacji Narodowej wywodzi się od powołanej przez Sejm w 1773 roku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować