Strona główna » Dzięki polskim naukowcom coraz lepiej rozumiemy koronawirusy

Dzięki polskim naukowcom coraz lepiej rozumiemy koronawirusy

przez Dignity News
Naukowcy z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMiK) w Warszawie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego dokonali odkrycia fundamentalnego dla zrozumienia podobieństw w funkcjonowaniu betakoronawirusów. Ustalone przez nich struktury przestrzenne w cząsteczkach RNA wirusów mogą w przyszłości przyczynić się do powstania nowych leków przeciwwirusowych.

Polscy naukowcy, we współpracy z Consejo Superior de Investigaciones Científicas w Madrycie, dokonali znaczącego odkrycia dotyczącego czterech głównych typów betakoronawirusów, w tym śmiertelnie groźnych SARS-CoV-2 i MERS oraz OC43 wywołującego przeziębienia. Wyniki badań opublikowało czasopismo Nucleic Acids Research.

Badacze przeprowadzili analizę cząsteczek kwasu rybonukleinowego (RNA) – genetycznego materiału tych betakoronawirusów. Sekwencje nukleotydowe RNA koronawirusów, liczące około 30 tysięcy nukleotydów, znacząco się od siebie różnią. Szczegółowe analizy skupiły się na zbadaniu struktury przestrzennej i dynamiki około 500 nukleotydów na samym początku wirusowego RNA. Ten fragment odgrywa kluczową rolę w namnażaniu wirusów w zainfekowanych komórkach.

Fragmenty RNA czterech różnych koronawirusów zostały zbadane z użyciem zaawansowanych technik biochemicznych, biofizycznych i bioinformatycznych, w tym próbkowania chemicznego, mikroskopii krioelektronowej, mikroskopii sił atomowych oraz modelowania komputerowego. Wyniki wykazały obecność bardzo podobnych elementów strukturalnych, mimo tego, że są one tworzone przez odmienne sekwencje nukleotydowe w RNA różnych betakoronawirusów.

Odkrycie to ma fundamentalne znaczenie dla zrozumienia podobieństw  w funkcjonowaniu betakoronawirusów. – Ustalone przez nas struktury przestrzenne w cząsteczkach RNA wirusów mogą w przyszłości przyczynić się do powstania nowych leków przeciwwirusowych – mówi  prof. Janusz Bujnicki z MIBMiK.

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować