Strona główna » Diia.pl – elektroniczny dokument dla uchodźców wojennych z Ukrainy

Diia.pl – elektroniczny dokument dla uchodźców wojennych z Ukrainy

przez Dignity News
Polska notyfikowała Komisji Europejskiej dokument elektroniczny dostępny dla uchodźców z Ukrainy – Diia.pl, jako dokument potwierdzający ich legalny pobyt na terytorium Polski i umożliwiający podróżowanie w ramach Unii Europejskiej, a także przekraczanie jej granic zewnętrznych.

Diia.pl to pierwsze w Unii Europejskiej w pełni cyfrowe pozwolenie na pobyt. Dokument dostępny jest przez aplikację mobilną mObywatel, którą można zainstalować na telefonach komórkowych z systemem Android i iOS.

Aby uregulować kwestię przemieszczania się obywateli Ukrainy w ramach strefy Schengen i przekraczania granicy zewnętrznej UE, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) przekazało Komisji Europejskiej zgłoszenie tymczasowo wykorzystywanego dokumentu Diia.pl, jako poświadczającego legalność pobytu w Polsce. Informacje na temat dokumentu zostały jednocześnie przesłane do państw członkowskich UE i państw stowarzyszonych strefy Schengen.

Po oficjalnej notyfikacji dokument elektroniczny Diia.pl, będący w posiadaniu obywatela Ukrainy lub innego cudzoziemca (którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa), spełnia rolę dokumentu pobytowego służącego, wraz z ważnym dokumentem podróży, do przekraczania granicy zewnętrznej UE. Pozwala on również na przemieszczanie się w ramach strefy Schengen przez 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

W tym samym celu, tj. umożliwienia podróżowania, MSWiA zgłosiło Komisji Europejskiej jako dokument pobytowy także zaświadczenie o korzystaniu z ochrony czasowej, które wydawane jest przez Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców osobom objętym ochroną czasową o obywatelstwie innym niż ukraińskie.

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować