Strona główna » Coraz większe zyski i inwestycje ORLEN-u

Coraz większe zyski i inwestycje ORLEN-u

przez Dignity News
Grupa ORLEN zakończyła drugi kwartał 2022 roku z przychodami ze sprzedaży na poziomie 58 mld zł i zyskiem netto w wysokości 3,7 mld zł. Blisko połowa przychodów koncernu wygenerowana została na sprzedaży za granicą. Sprzedaż paliw na stacjach ORLEN w Polsce odpowiadała za ok. 8% zysku operacyjnego EBITDA LIFO koncernu – informuje PKN ORLEN.

Nasze wyniki jasno pokazują, że dywersyfikacja działalności Grupy ORLEN pozwala nam generować coraz większe zyski poza produkcją i sprzedażą paliw. Bardzo dobre wyniki przyniosła petrochemia, produkująca między innymi materiały dla nowoczesnych tworzyw sztucznych. Dobre rezultaty wypracowała również energetyka, która już w 60% produkuje energię z nisko- i zeroemisyjnych źródeł – powiedział Daniel Obajtek, prezes Zarządu PKN ORLEN.

W pierwszym półroczu płocki koncern na nakłady inwestycyjne przeznaczył 6,3 mld zł i jest to niemal tyle, ile Grupa ORLEN zainwestowała łącznie w latach 2014-2015.

Wśród kluczowych projektów rozwojowych znajdują się inwestycje, które znacząco zwiększą konkurencyjność Grupy ORLEN w długim terminie. To między innymi morskie farmy wiatrowe, największa w Europie inwestycja petrochemiczna w rozbudowę olefin, czy instalacja uwodornienia olejów roślinnych, umożliwiająca produkcję przyjaznych środowisku paliw ograniczających emisje nawet o 80%. W drugim półroczu planowane jest przyspieszenie inwestycji i realizacja nakładów na rekordowym poziomie 15,2 mld zł w skali roku.

Na koniec drugiego kwartału 2022 r. w sieci detalicznej Grupy ORLEN funkcjonowało 2885 stacji paliw, co oznacza wzrost o 31 obiektów w porównaniu z rokiem ubiegłym. Już 2309 stacji paliw, czyli około 80%, jest wyposażonych w tzw. koncept pozapaliwowy StopCafe/star Connect, w tym: 1768 w Polsce, 326 w Czechach, 170 w Niemczech, 29 na Litwie i 16 na Słowacji.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować