Strona główna » Chcemy pracować krócej ale za to samo wynagrodzenie

Chcemy pracować krócej ale za to samo wynagrodzenie

przez Dignity News
Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) przeprowadził badanie dotyczące podejścia Polaków do postulatów zredukowania zużycia energii i zasobów w gospodarce, by dążyć do równowagi środowiskowej przy jednoczesnym zmniejszaniu nierówności społecznych i podnoszeniu jakości życia.

Niemal połowa (49,6 proc.) badanych chciałoby skrócenia czasu pracy, gdyby nie wiązało się to z obniżeniem wynagrodzenia. Gdyby jednak taka zmiana wiązała się z proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia, skrócenia życzyłoby sobie już tylko ok. 16 proc.

Z kolei w przypadku gotowości do zmian w modelu konsumpcji, ponad 63 proc. badanych stwierdziła, że byłoby im łatwo wprowadzić zmiany konsumpcyjne ale jednocześnie ponad połowa (57,1 proc.) zadeklarowała, że byłoby im trudno zrezygnować z jedzenia mięsa i nabiału – wynika z raportu PIE „Gospodarka umiaru, czyli opinie Polaków o postulatach dewzrostu”.

83,3 proc. poparło postulat ograniczenia jednorazówek, 72 proc. przychylnie patrzy na uwzględnianie kosztów środowiskowych w cenach produktów, a 60,9 proc. jest zdania, że wysokoemisyjne branże nie powinny być wspierane. Wśród ocenianych pozycji tylko jedna spotkała się z większym sprzeciwem niż poparciem. Ponad 43,5 proc. osób nie popiera wprowadzenia limitów zużycia energii przez gospodarstwa domowe. Poparcie dla tego postulatu zadeklarowało 42,5 proc. odpowiadających.

Opinie na temat skracania czasu pracy w niewielkim stopniu zależą od opinii na temat ograniczania konsumpcji czy wprowadzania regulacji zmniejszających emisje. Innymi słowy, nie istnieje zależność, w której osoba popierająca postulat ograniczenia czasu pracy będzie też wyraźnie bardziej popierać regulacje ograniczające ślad środowiskowy niż osoba, która popiera pozostawienie czasu pracy bez zmian – mówi Paweł Śliwowski, kierownik zespołu strategii w PIE.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować