Strona główna » Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim rozpoczęło działalność

Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim rozpoczęło działalność

przez Dignity News
Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II (KUL) rozpoczęło działalność Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich im. Abrahama J. Heschela. To nowa jednostka naukowa, edukacyjna i kulturalna, która ma pogłębiać relacje katolicko-żydowskie w wymiarze międzynarodowym – informuje uczelnia.

Uroczysta inauguracja odbyła się w Centrum Transferu Wiedzy KUL. Jednostka, na której patrona wybrano urodzonego w Warszawie żydowskiego filozofa, teologa i poetę Abrahama Joszuę Heszela, będzie funkcjonować w strukturze uniwersytetu.

– Filary, na których opiera się działalność Centrum, można podsumować hasłem: Wspólna Biblia – Wspólna przeszłość – Wspólna przyszłość. Odnoszą się one do wspólnych korzeni biblijnych, do wspólnoty dziejów obu społeczności, jak również do potrzeby kształtowania przyszłości opartej na dialogu i otwartości na wielokulturowość – powiedział rektor KUL, prezentując główne założenia Centrum.

Działalność naukowa Centrum skoncentruje się na zagadnieniach historii, kultury i dziedzictwa żydowskiego, głównie na ziemiach polskich, ale także w Europie, Izraelu i na świecie. Przedmiotem badań będzie całościowe ujęcie kwestii wzajemnych stosunków polsko-żydowskich i wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Inicjatywa powołania Centrum Heschela KUL została pozytywnie przyjęta przez środowiska żydowskie. Ambasador Izraela w Polsce Yacov Livne ocenił, że będzie ono nie tylko pełniło posługę badawczą, ale przede wszystkim kształtowało postawę otwartości na dialog pomiędzy narodami polskim i żydowskim.

– Skupiając się na działalności naukowo-badawczej, Centrum otwiera się na zagadnienia związane z historią, kulturą i dziedzictwem Żydów, jak również na relacjach polsko-żydowskich na przestrzeni wieków, w tym współczesności. Cieszę się, że znajdujemy coraz to lepsze, właściwe sposoby rozmawiania o przeszłości – napisał dyplomata w liście do uczestników uroczystości.

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować