Strona główna » Branża turystyczna o rządowym Programie Turystyki Społecznej

Branża turystyczna o rządowym Programie Turystyki Społecznej

przez Dignity News
Turystyka społeczna – podróże osób ze szczególnymi potrzebami to dziś naturalny priorytet w działaniu organizatorów turystyki, biur podróży i punktów informacji turystycznej. Podróżują wszyscy, w tym osoby z niepełnosprawnościami i starsze. Ten segment rośnie, bo trendy demograficzne wskazują na starzenie się społeczeństwa. O ogólnopolskim Programie Dostępność Plus 2018-2025 rozmawiano podczas XI Forum Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych.

Ponad 4 mln Polaków (14%) to osoby z niepełnosprawnościami, z kolei osoby w wieku 60+ to ok. 10 mln osób, czyli blisko 25% populacji Polski. Jednocześnie rośnie siła nabywcza seniorów. Do 2035 roku udział „silver generation” w całkowitej wartości zakupów wzrośnie do 37%. Jednak seniorzy są wciąż niedoreprezentowaną grupą wśród uczestników ruchu turystycznego.

„Dostępność w turystyce – sport, turystyka i rekreacja bez barier” to program, który ma zapewnić osobom o szczególnych potrzebach możliwości udziału w rekreacji i wypoczynku na zasadzie równości z innymi osobami. Jest on oparty o zasadę solidarności społecznej. To możliwość niezależnego i samodzielnego korzystania z: atrakcji turystycznych, informacji i wiedzy (przewodniki, mapy, punkty informacji), transportu i komunikacji w turystyce, tras, ścieżek, szlaków turystycznych oraz infrastruktury gastronomicznej, noclegowej i sanitarnej.

Dziś usługa bez barier to po prostu podstawowy standard, cywilizacyjny i użytkowy – podkreślił wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. promocji polskiej marki.

Przypomniał, że od kilku lat konsekwentnie zwiększana jest dostępność usług turystycznych dla grup społecznych, które same, bez pomocy ze strony państwa, nie byłyby w stanie w pełni realizować swojego prawa do wypoczynku i spędzania wolnego czasu.

Program Turystyki Społecznej to kolejna inicjatywa polskiego rządu, która będzie bodźcem rozwoju turystyki w Polsce – zapewnił Andrzej Gut-Mostowy.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować