Strona główna » Bezrobocie w Polsce nadal na niskim poziomie

Bezrobocie w Polsce nadal na niskim poziomie

przez Dignity News
Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu stycznia 2024 r. według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyniosła 5,4% i jest niższa od stopy bezrobocia sprzed roku (tj. z końca stycznia 2023 r.) o 0,1 punktu proc.

Według wstępnych danych w końcu stycznia 2024 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 837,7 tys. bezrobotnych. W porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych wzrosła o 49,5 tys. osób, czyli o 6,3%. W rejestrach bezrobotnych w końcu stycznia 2024 r. było o 19,8 tys. (tj. o 2,3%) mniej bezrobotnych niż rok wcześniej.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w styczniu 2024 r. wzrosła w stosunku miesięcznym o 0,3 punktu proc. Takie wzrosty na początku roku miały miejsce również w latach ubiegłych i wyniosły: w 2023 r. 0,3 punktu proc., w 2022 r. 0,1 punktu proc., w 2021 r. 0,2 punktu proc., w 2020 r. 0,3 punktu proc.

Wzrost stopy bezrobocia na początku roku ma charakter cykliczny. Powodem wzrostu jest ustanie bądź ograniczenie aktywności zawodowej w branżach silnie związanych z warunkami pogodowymi, tj. w branżach: rolniczej, sadowniczej, budowlanej, turystycznej, organizacji imprez.

W styczniu 2024 r. , wg wstępnych danych, pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 96,4 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 28,4 tys. (41,8%) więcej niż miesiąc wcześniej i o 4,5 tys. (4,9%) więcej niż w styczniu 2023 r. Najwięcej ofert pracy zgłoszonych do urzędów pracy w styczniu 2024 r. przeznaczonych było dla: pracowników produkcji (5,6% ofert), tzw. pozostałych robotników wykonujących prace proste w przemyśle (4,5%), robotników gospodarczych (4,1%).

Polska nadal pozostaje państwem o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii Europejskiej. Zajmujemy pod tym względem drugie miejsce wśród krajów UE (po Malcie). Według danych opublikowanych 1 lutego 2024 r. stopa bezrobocia, liczona zgodnie z definicją przyjętą przez Eurostat, wyniosła w grudniu 2023 r. 2,7% w Polsce, wobec 5,9% w Unii Europejskiej i 6,4% w strefie EURO.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować