Strona główna » Będzie trudniej o kredyt mieszkaniowy – prognozuje NBP po wynikach ankiety z udziałem 23 banków

Będzie trudniej o kredyt mieszkaniowy – prognozuje NBP po wynikach ankiety z udziałem 23 banków

przez Dignity News
Banki obawiają się dalszego obniżenia aktywności na rynku kredytowym w II kwartale, przewidują zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych – czytamy w raporcie Narodowego Banku Polskiego (NBP) „Sytuacja na rynku kredytowym”.

Najwięcej banków spodziewa się tego w przypadku kredytów mieszkaniowych. Bankowcy oczekują również dużego spadku popytu z wyjątkiem segmentu kredytów krótkoterminowych dla dużych przedsiębiorstw. Aktywność na rynku kredytowym w I kwartale 2022 r. została znacząco ograniczona przez napaść Rosji na Ukrainę i jej negatywne skutki gospodarcze i społeczne – wynika z ankiety przeprowadzonej przez NBP wśród 23 banków.

– Banki zaostrzyły kryteria udzielania wszystkich rodzajów kredytów i zanotowały spadek popytu w większości segmentów rynku kredytowego, z wyjątkiem kredytów krótkoterminowych dla dużych przedsiębiorstw i długoterminowych dla MSP. Drugą, najczęściej wskazywaną przyczyną zaostrzania polityki kredytowej był wzrost stóp procentowych – informuje NBP.

W segmencie kredytów dla przedsiębiorstw banki spodziewają się dalszego zaostrzania polityki kredytowej w skali podobnej jak w I kw.; istotny spadek popytu na kredyty (szczególnie długoterminowe), z wyjątkiem popytu na kredyty krótkoterminowe dla dużych przedsiębiorstw.

– Prognozy banków odnośnie do popytu na kredyty długoterminowe dla przedsiębiorstw są pesymistyczne (w przypadku dużych przedsiębiorstw -74 proc., w przypadku MSP -72 proc. Kredyt krótkoterminowy dla dużych przedsiębiorstw jest jedyną kategorią kredytu, dla której banki spodziewają się wzrostu popytu w II kwartale 2022 r. (58 proc.) – czytamy w raporcie.

W segmencie kredytów mieszkaniowych banki spodziewają się w II kwartale 2022 r. ponad dwukrotnego zwiększenia skali zaostrzenia polityki kredytowej i kontynuacji spadku popytu.

Kryteria polityki kredytowej w segmencie kredytów konsumpcyjnych planuje zaostrzyć około 37 proc. a złagodzić 21 proc. banków. Podobnie w przypadku prognoz popytu – około 31 proc. banków oczekuje jego wzrostu a 25 proc. spadku – napisano w raporcie.

Ankieta została przeprowadzona na początku kwietnia 2022 r. wśród 23 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi około 88 proc.

Arkadiusz Słomczyński zlec

Może cię rówież zaintersować