Strona główna » Badania nad bezzałogowymi statkami powietrznymi i technologiami radarowymi na lotnisku w Przasnyszu

Badania nad bezzałogowymi statkami powietrznymi i technologiami radarowymi na lotnisku w Przasnyszu

przez Dignity News
Na lotnisku w Przasnyszu otwarto laboratorium Ośrodka Badań Lotniczych i Kosmicznych Politechniki Warszawskiej. To unikalne w skali Europy miejsce, gdzie prowadzone są badania nad bezzałogowymi statkami powietrznymi oraz technologiami radarowymi.

W laboratorium znalazły się pracownie i warsztaty wytwarzania, testowania i serwisowania dronów. Powstało również centrum obliczeniowe i system monitorowania przestrzeni powietrznej w oparciu o radary pasywne. Dzięki temu Przasnysz jest pierwszym na świecie miastem, którego przestrzeń powietrzna jest monitorowania za pomocą tej technologii.

W działaniach ośrodka szczególny nacisk położony zostanie na uruchomienie krajowego centrum kompetencji w obszarze wykorzystania dronów na potrzeby rolnictwa i leśnictwa. Pozwoli to na rozwój technologii bezzałogowych statków powietrznych w kraju i budowę systemów w pełni autonomicznych, mogących samodzielnie realizować zadania.

– Otwarcie ośrodka jest olbrzymim sukcesem, wpisującym się w realizację aktualnej strategii Politechniki Warszawskiej. Dzięki współpracy z władzami samorządowymi, administracją rządową oraz wykorzystaniu środków Unii Europejskiej, mamy możliwość prowadzenia unikalnych i bardzo potrzebnych badań. Drony to dziś stały element naszej rzeczywistości, a ich rola, także ze względu na sytuację międzynarodową, będzie wzrastać – mówił podczas uroczystości otwarcia rektor Politechniki Warszawskiej prof. Krzysztof Zaremba,.

Budowa laboratorium jest jednym z elementów projektu „Terenowy Poligon Badawczo-Wdrożeniowy w powiecie przasnyskim”. Celem projektu jest wzmocnienie aktywności badawczo-rozwojowej uczelni oraz wzrost komercjalizacji wyników badań.

Koszt inwestycji to 33 mln zł, w tym 24 mln zł przeznaczono na zakup aparatury badawczej. Łącznie utworzonych zostało 9 laboratoriów i warsztatów, głównie skupionych na platformach bezzałogowych i lekkim lotnictwie.

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować