Strona główna » Apel ministra Czarnka o wsparcie ukraińskich studentów i naukowców

Apel ministra Czarnka o wsparcie ukraińskich studentów i naukowców

przez DignityNews.eu
Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zwrócił się z apelem do rektorów szkół wyższych o rozważenie wsparcia ukraińskich studentów i naukowców.

Minister Czarnek podkreślił, że w związku z działaniami podejmowanymi przez Federację Rosyjską wobec Ukrainy, eskalacją konfliktu i destabilizacją sytuacji w regionie, należy przygotować się na nowe wyzwania stojące przed systemem nauki i szkolnictwa wyższego.

Wśród tych zadań wymienił m.in. konieczność wsparcia osób kształcących się obecnie na terytorium Ukrainy, które w znacznie większym stopniu niż dotychczas będą się starały o podejmowanie lub kontynuowanie nauki na polskich uczelniach, np. w trybie przeniesienia. Wsparcie społeczności akademickiej na Ukrainie powinno obejmować również naukowców prowadzących badania – zaznaczył minister.

Szef resortu edukacji i nauki pokreślił, że co prawda obecnie trudno oszacować skalę zjawiska, ale konieczność pomocy może dotyczyć zarówno obywateli polskich kształcących się na Ukrainie, jak i obywateli ukraińskich.

Przemysław Czarnek zapewnił zarówno o swoim wparciu, jak również o inicjowaniu wszelkich możliwych działań w zakresie posiadanych kompetencji, których celem będzie pomoc ukraińskiej społeczności akademickiej. Zadeklarował także rozważenie uruchomienia specjalnego programu stypendialnego przeznaczonego dla obywateli Ukrainy, a także wsparcie finansowe nadzorowanych uczelni, które przyjmą stypendystów.

W obecnych czasach ważna jest każda forma wsparcia, zarówno finansowa, np. w formie świadczeń dla studentów, organizowania bezpłatnych kursów języka polskiego, obniżania opłat za studia, udzielania zniżek za miejsca w domach studenckich, jak i pozafinansowa, np. udzielanie urlopów od zajęć z możliwością składania zaliczeń i egzaminów bądź też wyrażanie zgody na indywidualną organizację studiów. Istotna może być także pomoc psychologiczna, która z powodzeniem jest już organizowana przez wiele uczelni – napisał w liście do rektorów minister Czarnek.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować