Strona główna » Areopag Uniwersytetów – debaty o świecie w dobie pandemii koronawirusa

Areopag Uniwersytetów – debaty o świecie w dobie pandemii koronawirusa

przez DignityNews.eu

Zakończyła się pierwsza edycja Areopagu Uniwersytetów, który jest inicjatywą środowiska akademickiego czterech polskich uczelni: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL) Jana Pawła II, Uniwersytetu Warszawskiego (UW), Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ) w Krakowie i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu. Tematem przewodnim cyklu debat był świat w dobie pandemii koronawirusa.

Główną ideą Areopagu Uniwersytetów jest prowadzenie debaty publicznej o wyzwaniach współczesności w przestrzeni uniwersyteckiej z udziałem wszystkich zainteresowanych tematem stron. Tematami poszczególnych spotkań były: „System wartości w dobie COVID-u”, „Granice etyczne w medycynie”, „Relacje w dobie COVID-u”, „Gospodarka, zarządzanie i finanse w dobie COVID-u”.

Ostatnia debata w ramach Areopagu Uniwersytetów odbyła się 10 stycznia w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego.

Organizując te spotkania, chcieliśmy sprawdzić, jak jesteśmy w stanie ze sobą rozmawiać i jaki wpływ możemy wywrzeć na współpracę między poszczególnymi uczelniami oraz na społeczeństwo. Rezultaty debat przekroczyły moje oczekiwania. Zarówno ze względu na część merytoryczną prezentowaną przez ekspertów, wzajemny szacunek uczestników, jak i potrzebę tego typu analiz. Najważniejszą sprawą jest jednak to, że – czasem mimo różnych poglądów – potrafimy ze sobą rozmawiać – stwierdził prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, i zapowiedział kontynuację Areopagu Uniwersytetów.

Ks. prof. Mirosław Kalinowski, rektor KUL, powiedział z kolei, że jedna z definicji szczęścia mówi o tym, żeby nie zabierać problemów dnia wczorajszego w funkcjonowanie w następnym dniu. O ile w wymiarze indywidualnym ma to swoje uzasadnienie, o tyle w szerszym wymiarze społecznym, uniwersyteckim to jest dopiero punkt wyjścia. Nasze spotkania pokazały, że istnieje potrzeba rozmowy i dialogu na wysokim poziomie – dodał.

Adrian Andrzejewski

 

Może cię rówież zaintersować