Strona główna » „30. rocznica powołania Straży Granicznej”. Moneta kolekcjonerska NBP

„30. rocznica powołania Straży Granicznej”. Moneta kolekcjonerska NBP

przez Dignity News
Już 30 lat Straż Graniczna pełni swoją służbę, dzielnie chroniąc granic naszego kraju. Narodowy Bank Polski pragnie uczcić tę wyjątkową rocznicę emitując w dniu 11 maja 2022 r. srebrną monetę kolekcjonerską.

16 maja Straż Graniczna obchodzi swoje święto. To właśnie tego dnia w 1991 r. objęła służbę, jako umundurowana i uzbrojona formacja powołana do ochrony polskiej granicy. NBP emitując rocznicową monetę, pragnie podkreślić znaczenie strażników granicznych dla bezpieczeństwa państwa.

Strażnicy Graniczni zostali upamiętnieni na rewersie i awersie

Moneta jest bita w srebrze i ma nominał 10 zł. Na rewersie zostali zaprezentowani funkcjonariusze pocztu sztandarowego Straży Granicznej ze sztandarem. Natomiast awers monety przedstawia funkcjonariusza Straży Granicznej z psem podczas patrolu.

Chlubne tradycje sięgają czasów XX‑lecia międzywojennego

Straż Graniczna istnieje co prawda 30 lat, ale w swoich działaniach sięga do tradycji formacji granicznych tworzonych po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r.

Ze szczególnym poważaniem kultywuje tradycje Korpusu Ochrony Pogranicza (1924–1939) – specjalnej organizacji wojskowej utworzonej w celu zapewnienia ochrony przed radziecką dywersją na Kresach Wschodnich, oraz Straży Granicznej (1928–1939) – działającej na granicy zachodniej półwojskowej formacji, której funkcjonariusze z narażeniem życia zwalczali przemytnictwo podczas polsko-niemieckiej wojny celnej. 1 września 1939 r. żołnierze SG, jako pierwsi stanęli do walki z niemieckim najeźdźcą, a 17 września żołnierze KOP walczyli z radzieckim agresorem – pisze major SG Artur Ochał w folderze emisyjnym poświęconym monecie.

Chronią granic. Jakie jeszcze mają zadania?

Współczesna Straż Graniczna jest scentralizowanym organem administracji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przed blisko 15 tys. funkcjonariuszy postawiono wiele ważnych zadań, jak ochrona granicy państwowej na lądzie i morzu, organizowanie i dokonywanie kontroli na przejściach granicznych, zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji, w tym kontrola przestrzegania przepisów wjazdu i pobytu cudzoziemców. Jakim jeszcze wyzwaniom muszą sprostać w swojej codziennej pracy?

Mjr SG Artur Ochał wylicza: − Wykrywanie i ściganie sprawców przestępstw związanych z przekraczaniem granicy w tym z towarami oraz wyrobami akcyzowymi, materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, narkotykami i środkami odurzającymi, a także zabytkami sztuki lub z przemieszczaniem ich przez granicę, zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej oraz współdziałanie z uprawnionymi organami i służbami w zakresie wykrywania zagrożeń terrorystycznych. Straż Graniczna realizuje również zadania wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz porozumień międzynarodowych.

I jak dodaje major Ochał: − Jako jedyna formacja jest uprawniona do bezpośredniej ochrony polskiej granicy o długości 3511 km (w tym 440 km granicy morskiej), przy czym aż 1581 km to granica zewnętrzna Unii Europejskiej. Funkcjonariusze pełnią też służbę migracyjną i zwalczają zorganizowaną przestępczość przemytniczą na całym terytorium Polski.

Monety i banknoty kolekcjonerskie emitowane przez NBP można kupić w Oddziałach Okręgowych NBP oraz w sklepie internetowym NBP: kolekcjoner.nbp.pl.

Artykuł sponsorowany

 

Może cię rówież zaintersować