Strona główna » 3 miliardy złotych rocznie na Fundusz Ochrony Ludności

3 miliardy złotych rocznie na Fundusz Ochrony Ludności

przez Dignity News
Przewodniczący Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych, wicepremier Jarosław Kaczyński oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński przedstawili założenia projektu ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej. Rząd przewiduje utworzenie specjalnego funduszu wynoszącego rocznie 0,1 proc. PKB (ok. 3 mld zł), stworzenie korpusu lokalnych ratowników medycznych oraz zakup 2 800 karetek.

Głównym celem ustawy jest niesienie szybkiej pomocy ofiarom w sytuacjach krytycznych – powiedział minister Kamiński. Poinformował też, że ustawa spowoduje podniesienie wysokości zapomóg dla osób, które ucierpiały w wyniku klęsk żywiołowych z 6 do 10 tysięcy złotych. Podniesiona ma być także kwota wsparcia na odbudowę domów i nieruchomości zniszczonych z powodu klęsk z 200 do 300 tysięcy złotych.

Projekt ustawy zawiera w sobie także program ”Karetka w gminie”. W każdym miejscu w Polsce, musi być dostęp do takiego sprzętu, aby jak najszybciej nieść pomoc naszym obywatelom w momencie zagrożenia życia – stwierdził szef resortu spraw wewnętrznych i zapowiedział zakup ok. 2 800 nowych karetek.

Nowe rozwiązania dotyczą także edukacji. Na mocy ustawy wprowadzone zostaną obowiązkowe kursy pierwszej pomocy dla młodzieży szkół średnich. Będą one obowiązkowe, prowadzone przez licencjonowanych ratowników medycznych. Celem tych kursów nie jest teoretyczna wiedza, ale praktyczne umiejętności ratowania życia – zaznaczył Mariusz Kamiński.

Projektowane przepisy zakładają powołanie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego, na czele którego będzie stał premier, a jego zastępcą będzie minister spraw wewnętrznych. Nowy organ miałby podejmować decyzje w sytuacjach kryzysowych i koordynować działania resortów.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować