Strona główna » 25. Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce

25. Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce

przez DignityNews.eu

Tracąc kontakt z religią żydowską odcinamy swoje korzenie – powiedział przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski bp Rafał Markowski w specjalnym Słowie na 25. Dzień Judaizmu w Kościele katolickim, którego obchody odbywają się w całej Polsce w dniu 17 stycznia.

Zarówno Żydzi, jak i chrześcijanie to lud, który szukając sensu życia, odnajduje w swojej egzystencji historię zbawienia, co więcej, drogę z Bogiem zaczyna postrzegać jako jedyną wartościową – stwierdził bp Markowski.

Centralne obchody jubileuszowego, 25. Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce odbędą się 17 stycznia w Poznaniu pod hasłem “Moje myśli nie są myślami waszymi” zaczerpniętym z Księgi Izajasza (Iz 55,8).

Program wydarzenia przewiduje m.in. modlitwę chrześcijan i Żydów przy symbolicznym grobie rabina Akivy Egera, wspólne nabożeństwo biblijne oraz podsumowanie – z perspektywy żydowskiej i katolickiej – 25-letniej historii Dnia Judaizmu w Polsce. Odbędzie się także wręczenie Nagrody „Menora Dialogu”. Otrzyma ją Jan Grosfeld.

W Lublinie lokalne obchody organizują Archidiecezja Lubelska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, a także Archidiecezjalne Centrum Dialogu Katolicko-Żydowskiego w Lublinie. Jednym z tematów wydarzenia będzie historia życia ks. inf. Grzegorza Pawłowskiego, którego podczas Holokaustu jako żydowskiego chłopca Jakuba Hersza Grinera uratowali Polacy. Poza tym wykład online o żydowsko-katolickim dialogu wygłosi prof. Abraham Skórka – rabin gminy żydowskiej Benei Tikva w Buenos Aires.

Z kolei warszawskie obchody 25. Dnia Judaizmu w Kościele katolickim odbędą się w świątyni środowisk twórczych pod wezwaniem św. Brata Alberta i św. Andrzeja Apostoła. Centralnym punktem będzie msza św. „o uproszenie miłości”, po której zostanie przybliżona działalność Forum Dialogu. Jest to największa i najstarsza polska organizacja pozarządowa zajmująca się dialogiem polsko-żydowskim. Misją Forum Dialogu jest odbudowywanie i tworzenie nowych więzi pomiędzy współczesną Polską a społecznością żydowską na świecie.

Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce został ustanowiony przez Episkopat Polski w 1997 roku. Jego celem jest rozwój dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, a także modlitwa i refleksja nad związkami obu religii.

Po raz pierwszy Dzień Judaizmu obchodzono w 1998 roku pod hasłem „Kto spotyka Jezusa Chrystusa, spotyka judaizm”.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować