Strona główna » 1,27 mld euro ze środków Unii Europejskiej na Via Carpatię i polskie projekty kolejowe

1,27 mld euro ze środków Unii Europejskiej na Via Carpatię i polskie projekty kolejowe

przez Dignity News
Budowa drogi ekspresowej S19 przy granicy ze Słowacją (Via Carpatia) oraz prace na liniach kolejowych E30 i E65 na terenie województwa śląskiego to główne projekty, które otrzymały wsparcie w ramach pierwszego konkursu z instrumentu Łącząc Europę (CEF) z perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 – poinformowało Ministerstwo Infrastruktury.

Polskie projekty transportowe otrzymały łącznie 1,27 mld euro dofinansowania z CEF. W ten sposób kolejny raz potwierdzone zostało znaczenie szlaku Via Carpatia dla rozwoju europejskiej sieci transportowej. Naszym priorytetem pozostają również połączenia kolejowe na osi północ-południe. Unijne dofinasowanie zostało przyznane na modernizację połączenia pomiędzy Katowicami i Republiką Czeską – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Transgraniczny projekt drogowy, zgłoszony we współpracy ze Słowacją, będzie realizowany przy wsparciu środków unijnych i budżetu państwa. Wkład CEF w realizację odcinka S19 Miejsce Piastowe – Dukla – Barwinek to 327 mln euro, co stanowi 66 proc. wartości inwestycji.

Liderem w pozyskiwaniu środków CEF jest spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, która uzyskała wsparcie w wysokości 937 mln euro dla dwóch projektów kolejowych na odcinku Katowice – granica polsko-czeska. Dofinansowanie w wysokości 85 proc. inwestycji uzyskały projekty:

„Prace na głównych liniach pasażerskich (E30 i E65) na terenie województwa śląskiego, etap I: linia kolejowa E65, odcinek: Będzin – Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice” – 755 mln euro dofinansowania;

„Prace na głównych liniach pasażerskich (E30 i E65) na terenie województwa śląskiego, etap I: linia kolejowa E65, odcinek Tychy – Most Wisła” – 182 mln euro dofinansowania.

Instrument Łącząc Europę (Connecting Europe Facility – CEF) to instrument finansowy zarządzany przez Komisję Europejską, która dokonuje wyboru projektów do dofinansowania w wyniku ogłaszanych konkursów.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować