Strona główna » 80 שנה לאוניברסיטת מריה קירי-סקלודסקה

80 שנה לאוניברסיטת מריה קירי-סקלודסקה

Dignity News
אוניברסיטת מריה קירי-סקלודובסקה בלובלין חוגגת השנה 80 שנה להיווסדה. ראוי להציג את ההתחלה הקשה של אוניברסיטה זו, שהוקמה כמרכז האקדמי החמישי בפולין.

האוניברסיטה נוסדה ב-23 באוקטובר 1944, לאחר שחיילי הצבא האדום צעדו מערבה אל אזור לובלין. לפיכך, ה-UMCS היה המוסד האקדמי הפולני החדש הראשון במציאות המתהווה שלאחר המלחמה. ארבעת הפקולטות שתפקדו מההתחלה – רפואה, מדעי הטבע, חקלאות ווטרינריה – הובילה עד מהרה לחמישית – רוקחות. חנוכת שנת הלימודים הראשונה התקיימה ב-14 בינואר 1945. התקבלו אז כמעט 1,000 סטודנטים, שלימדו אותם עשרות פרופסורים.

לאוניברסיטה לא הייתה בעיה למצוא עובדים. סגל הפרופסורים הושלם בזכות נוכחותם של מרצים מלבוב ומווילנה, שהגיעו ללובלין לאחר תום מלחמת העולם השנייה.

השאיפה של הממשלה הקומוניסטית החדשה ושל צוות האוניברסיטה עצמם הייתה הרחבת התשתית של האוניברסיטה. לשם כך חיפשו מבנה מתאים. הבחירה הראשונה הייתה המתחם של גימנסיית סטניסלב סטאשיץ' (כיום בית ספר תיכון), שהפך לבסיס האוניברסיטה עד לקבלת מקום חדש. עם הזמן התעוררה גם בעיית הלינה של הסגל האקדמי – למרצים רבים לא היה איפה לגור, היו גם בעיות באוכל ובלבוש, ובפגישה הראשונה ישבו פרופסורים על… חביות במקום כיסאות.

השלטונות של לובלין עזרו לבסוף לאוניברסיטה הצעירה בכך שהקצו לה מבנים חדשים ושטחים לבניית עיירה אקדמית. משנת 1949 ואילך הוקמו פקולטות נוספות, בהן משפטים. ב-1950 הופרדו הפקולטות לרפואה ולרוקחות ועד מהרה הקימו את האקדמיה לרפואה (כיום האוניברסיטה לרפואה). בשנת 1955 הופרדו הפקולטות לחקלאות, וטרינריה וזואוטכניקה כדי ליצור את תחילתה של האקדמיה לחקלאות (כיום האוניברסיטה למדעי החיים). בינתיים, התפתח קמפוס האוניברסיטה – רובע אוניברסיטאי גדול (האוניברסיטה הקתולית של לובלין הייתה בסמוך). כמו כן נבנו בתי סטודנטים נוספים, ובשנת 1962 החלה בנייתו של מרכז שירות הסטודנטים, או 'צ'טקה ז'אקה' – מרכז לתרבות סטודנטים בו צצו מספר יוזמות מעניינות, ביניהן תנועת תיאטרון הסטודנטים העצמאית של שנות ה-60 ושנות ה-70.

הקמפוס ההולך ומתרחב הוא שילוב מעניין של סגנונות אדריכלות ריאליסטיים סוציאליסטיים, מודרניסטיים ועכשוויים, ואחד מיתרונותיו הוא השטח המגוון והצמחייה השופעת.

אולי גם תאהב