Strona główna » 150 מיליון זלוטי מוקדשים לפיתוח ושיפוץ מעונות סטודנטים

150 מיליון זלוטי מוקדשים לפיתוח ושיפוץ מעונות סטודנטים

Dignity News
"87 אוניברסיטאות פולניות יקבלו סך של 150 מיליון זלוטי לפיתוח ושיפוץ מגורי סטודנטים. כסף זה הוענק בצורה של הגדלת סובסידיות לשנת 2023. סכום התמיכה המקסימלי לאוניברסיטה אחת הוא 4 מיליון זלוטי" , אמר משרד המדע וההשכלה הגבוהה.

"בהסכמה עם הנהגת המשרד, אך גם תוך שימוש בסמכותי, החלטתי להעמיד סכום של 150 מיליון זלוטי לאוניברסיטאות לשיפוץ המעונות ולשיפור מצבם החברתי ותנאי המחייה של הסטודנטים. סובסידיות אלו יינתנו ל-87 אוניברסיטאות בפולין בהן יש מעונות ולינה לסטודנטים", אמר שר המדע וההשכלה הגבוהה דריוש ויצ'ורק.

"חילקנו את זה בצורה הוגנת, לפי מספר המקומות במעונות. זה מעין סמל שמראה איך המשרד יפעל כרגע. החלוקה ברורה, שקופה", הוסיף השר.

ראש משרד המדע הכריז גם על פתרונות מקיפים שמטרתם פיתוח ותמיכה במגורי סטודנטים. "נכין תכנית שלמה בנושא שיפוץ בתי מגורים לסטודנטים ונרצה גם לשכנע את רקטורי האוניברסיטאות להשתמש בכספים שיוקצו למטרה זו בעתיד", הודיע השר ויצ'ורק.

150 מיליון זלוטי יעברו למוסדות להשכלה גבוהה בצורה של הגדלת סובסידיות מקרנות לשמירה ופיתוח של פוטנציאל הוראה ומחקר. תמיכה תינתן למוסדות להשכלה גבוהה המפעילים מעונות סטודנטים.

ניתנו תוספות סבסוד ל: 85 מוסדות ציבוריים להשכלה גבוהה בפיקוח השר האחראי על ההשכלה הגבוהה והמדע, מוסד אקדמי לא ציבורי אחד המנוהל על ידי כנסייה, הממומן מתקציב המדינה על פי כללי מוסדות ההשכלה הגבוהה הציבוריים במסגרת נפרדת מעשה, מוסד מקצועי שאינו ציבורי אחד המנוהל על ידי כנסייה, הממומן מתקציב המדינה על פי כללי מוסדות ההשכלה הגבוהה הציבוריים על פי חוק נפרד.

אדריאן אנדז'יבסקי

אולי גם תאהב