Strona główna » שלוש תחנות כוח גרעיניות ייבנו בפולין

שלוש תחנות כוח גרעיניות ייבנו בפולין

Dignity News
"אנחנו רוצים ששלוש תחנות כוח גרעיניות יפעלו בפולין בעוד 10-12 שנים", אמר סגן ראש הממשלה, השר לנכסי המדינה, יאצק סאסין, במהלך הדיון "הדרך לריבונות אנרגיה אירופית" בדאבוס.

כיום, הפרויקט העסקי כולל הקמת תחנת כוח גרעינית בפטנוב. היא תיבנה בשיתוף פעולה עם השותפה הקוריאנית KHNP. החברה הממשלתית PGE Group תיקח חלק בתהליך. התוכנית הממשלתית, לעומת זאת, צופה הקמת שתי תחנות כוח נוספות. הראשון יתממש עם Westinghouse האמריקאית בצפון פולין, באזור לוביאטובו וקופלינו.

"אנחנו לא סגורים רק על הפרויקט הממשלתי, אנחנו פתוחים גם לפרויקטים עסקיים הנתמכים על ידי הממשלה", הוסיף סגן ראש הממשלה יאצק סאסין.

פיתוח האנרגיה הגרעינית נועד לספק לפולנים אנרגיה נקייה, יציבה וזולה, להגביר את התחרותיות של הכלכלה הפולנית ועצמאות אנרגטית. כיום, 18% מהאנרגיה בפולין מגיעה ממקורות מתחדשים.

סגן ראש הממשלה הדגיש כי פולין מעוניינת לבנות את הכוח הגרעיני שלה בהקדם האפשרי ובהיקף הגדול ככל האפשר. "זה אמור להיות הבסיס לתמהיל האנרגיה הפולני יחד עם אנרגיה מתחדשת", הוסיף.

לדברי סגן ראש הממשלה, פיתוח אנרגיה גרעינית הוא הכרח, מכיוון שמקורות האנרגיה המתחדשים הקיימים כמו רוח ושמש אינם מקורות יציבים. הם יכולים רק להשלים את התמהיל הלאומי. אנרגיה גרעינית צריכה להיות הבסיס לתמהיל האנרגיה הפולני.

פעולות הממשלה בנושא אנרגיה גרעינית נתמכות על ידי נשיא פולין אנדז'יי דודה, שהדגיש כי "האטום הוא מקור אנרגיה מודרני, יציב ובטוח". הנשיא הזכיר שתמהיל האנרגיה של פולין התבסס ברובו על פחם קשה וליגניט, וכיום אנו עומדים בפני הצורך להבטיח אספקת אנרגיה ממקורות פליטה נמוכה או אפילו אפס פליטה, במונחים של CO2, שזהו הכרח של העולם המודרני והכרח של העתיד", אמר הנשיא.

אדריאן אנדז'יבסקי

אולי גם תאהב