Strona główna » עבודת תכנון בבניית המרכז הלאומי לעיבוד נתונים יצאה לדרך

עבודת תכנון בבניית המרכז הלאומי לעיבוד נתונים יצאה לדרך

Dignity News
המרכז לפרויקטים של פולין דיגיטלית ומשרד הדיגיטציה חתמו על הסכם לתמיכה בבניית המרכז הלאומי לעיבוד נתונים (KCPD). הפרויקט מבוצע במשותף עם מכון המחקר הלאומי לרשת המחשבים המדעית והאקדמית והמרכז לאינפורמטיקה.

בניית ה-KCPD היא אחת ההשקעות הגדולות ביותר של הממשל במרכזי עיבוד נתונים. התקציב לכל ההשקעה מסתכם בכמעט 830 מיליון זלוטי. השלב הראשון של הפרויקט יורכב מהכנת הפרויקט, בחירת משרד תכנון, מהנדס קבלן וקבלן כללי. במסגרת העבודה יוכן עיצוב שיאפשר הקמת שלושה מרכזי עיבוד נתונים סטנדרטיים וחסכוניים באנרגיה.

בניית ה-KCPD היא השקעה אסטרטגית שתשפיע באופן משמעותי על הבטחת רציפות הפעולה של מערכות קריטיות למדינה, למשל הפעלת פנקסי המדינה והענן הממשלתי, שהם הבסיס לאספקת שירותים אלקטרוניים הנחוצים לתפקוד יציב של החברה והמינהל הממלכתי בחיי היומיום ובמצבי חירום.

"המינהל הציבורי חייב להבטיח גישה לשירותיו תוך הבטחת אבטחה ותקינות נתונים מירבית. עלינו להיות בטוחים שיש לנו המשכיות של שירותים ציבוריים, גם במצב של הפסקות חשמל או ניסיונות לשבש את פעולת תשתית התקשורת", מדגיש שר הדיגיטציה, קשישטוף גאווקובסקי.

מקבלי התשתית שנוצרה יהיו אם כך מוסדות מינהל ממשלתיים, כולל ארגונים הכפופים ומפוקחים על ידי השר האחראי על הדיגיטציה, וכן יחידות השלטון המקומי ואיגודיהן וגופים משפטיים של השלטון המקומי שנוצרו מכוח תקנות נפרדות, המשתמשים בתשתית הנבנית במסגרת היישום.

ארקדיוש סלומצ'ינסקי

אולי גם תאהב