Strona główna » סיום קונגרס קופרניקוס העולמי שיתקיים בשבוע הבא בטורון

סיום קונגרס קופרניקוס העולמי שיתקיים בשבוע הבא בטורון

Dignity News
הפרק האחרון של הקונגרס הקופרניקאי העולמי יתקיים בשבוע הבא בטורון. הקונגרס מאורגן במלאת 550 שנה להולדתו של ניקולאוס קופרניקוס על ידי שלוש אוניברסיטאות: אוניברסיטת ניקולאוס קופרניקוס בטורון, האוניברסיטה היגילונית ואוניברסיטת וורמיה ומזורי, וכן המכון לתולדות המדע של האקדמיה הפולנית למדעים.

לאחר דיונים בקרקוב בין כלכלנים, פילוסופים וחוקרי ההיסטוריה מתחומים אלה ודיון על עובדות החיים ושימור המונומנטים ממורשתו של ניקולאוס קופרניקוס באולשטין, הגיע הזמן לנושאים נוספים הקשורים לדמותו של האסטרונום המפורסם. היסטוריונים, מומחי תרבות, חוקרי ספרות, היסטוריונים של אמנות, אסטרונומים, היסטוריונים של אסטרונומיה ונציגי מדעי הרפואה יגיעו לטורון. כל מדור הכין אירועי קונגרס.

מדור ההיסטוריה מזמין את המשתתפים לפאנל 'קופרניקוס ואסטרונומיה: המשכיות, רפורמה והפצה'. מטרתו לסקור את מצב המחקר על האסטרונומיה הפרה-קופרניקאית, האסטרונומיה של קופרניקוס והקבלה המוקדמת שלה.

מדור לימודי תרבות הכין כנס בנושא 'ניקולאוס קופרניקוס בתרבות הזיכרון' המחולק לשלושה פאנלים בנושאי זיכרון היסטורי, ספרות ותיאטרון ואמנות.

חברי מדור תולדות הרפואה יבחנו את נושא המסעות הרפואיים במרכז ומזרח אירופה מימי האסטרונום הגדול (שלמד רפואה בפדובה) ועד ימינו, בעוד המדור הרפואי יציג פרופילים של הרופאים הבולטים ביותר הקשורים עם אזור קויאביה-פומרניה מהמאה ה-15 עד המאה ה-20.

מדור המורים מארגן כנס 'קופרניקוס במאה ה-21 – סדנאות על כלים שימושיים בחינוך מודרני ופופולריזציה של המדע', המיועד למורים, מחנכים ומדענים פופולריים.

ארקדיוש סלומצ'ינסקי

אולי גם תאהב