Strona główna » מתנהלות התייעצויות בתוכנית הממשלה לפיתוח אזורי הגבול הצפון-מזרחיים

מתנהלות התייעצויות בתוכנית הממשלה לפיתוח אזורי הגבול הצפון-מזרחיים

Dignity News
מתקיימות התייעצויות בנושא 'תוכנית הממשלה לפיתוח אזורי גבול צפון-מזרח 2024-2030'. הודות לכך, רשויות מקומיות מהמחוזות פודקרפצקי, לובלסקי, פודלסקיה וורמינסקו-מזורי יכולות לקבל מימון לבנייה ושיפוץ של כבישים מקומיים, השקעות מים וביוב או הרחבת בתי ספר וגני ילדים.

"הממשלה צריכה לאמץ את התוכנית במהלך השבועות הקרובים. יהיו לנו 100 מיליון זלוטי הראשונים הזמינים ליישומה השנה", אמר סגן השר לכספים ומדיניות אזורית, יאצק פרוטאס במהלך ועידה בלובלין, שבה נבדקו הצעות הממשלה.

כתוצאה מהתייעצות עם גורמי השלטון המקומי, גדל תחום התמיכה של התוכנית. התוכנית תכסה 25 מועצות מארבע מחוזות: פודקרפצקי, לובלסקי, פודלסקיה וורמינסקו-מזורי. בסך הכל, זה כולל 184 עיריות וארבע ערים בעלות זכויות מועצה – סובלקי, פשמישל, ביאלה פודלסקה וחלם.

הממשלה ייעדה ארבעה מבצעים עיקריים לתמיכה בתוכנית. הם כוללים שיפור תשתיות כבישים ובטיחות בדרכים; פיתוח תשתית ירוקה וכחולה להגנת הסביבה; יצירת תנאים לפיתוח תיירות בת קיימא; ושיפור התשתיות החינוכיות, הבריאותיות והחברתיות.

"זו תהיה עזרה אמיתית באזורי הגבול, שמושפעים מאוד מהמצב הנוכחי. זה לא רק על המחוזות שיש להן גבול מלחמה עם אוקראינה, אלא גם על אזורי וורמינסקו-מזורסקי ופודלסקי שיש להם גבול בדמות מסך הברזל", הכריז סגן השר פרוטאס.

מקור המימון ליישום התוכנית יהיה כסף מקרן ייעודית בתקציב המדינה בהיקף של 500 מיליון זלוטי, מתוכם כל מחוז יקבל 125 מיליון זלוטי. סכום המימון המרבי במסגרת בקשה אחת הוא 2 מיליון זלוטי. שלטון מקומי אחד רשאי לקבל מענקים לביצוע שתי משימות השקעה לכל היותר.

ארקדיוש סלומצ'ינסקי

אולי גם תאהב