Strona główna » חנוכת ועדת ההנצחה למשפחת אולמה תתקיים בקרוב

חנוכת ועדת ההנצחה למשפחת אולמה תתקיים בקרוב

DignityNews.eu

יום שישי, 24 במרץ, יציין את יום הזיכרון הלאומי לפולנים שהצילו יהודים תחת הכיבוש הגרמני, שהוחלט על ידי הפרלמנט ביוזמת הנשיא אנדז'יי דודה. באותו יום יבקר נשיא פולין במרקובה באזור פודקרפצי ויחנוך את פעילות הוועדה לחגיגות הנלוות להנצחת משפחת אולמה.

"התאריך של חג זה אינו מקרי, שכן ב-24 במרץ 1944 הוציאו כובשים גרמנים להורג משפחה פולנית מהכפר מרקובה שבאזור פודקרפצי – יוזף וויקטוריה אולמה יחד עם שבעת ילדיהם הקטנים, כולל אחד שעדיין לא נולד", מזכירה גרז'ינה איגנצ'ק בנדיך, ראש הלשכה של נשיא פולין.

בתקופת הכיבוש הגרמני, כנראה בסוף 1942, למרות העוני והסכנה לחייהם, העניקו בני הזוג אולמה מחסה לשמונה יהודים: שאול גולדמן וארבעת בניו (בלנצוט הם נקראו השאלים), וכן לשתי בנותיו ונכדתו של חיים גולדמן ממרקובה – לאה (לייקה) דידנר עם בת בשם לא ידוע וג'ני (גולדה) גרינפלד. העובדה שמשפחת אולמה הסתירה יהודים דווחה לגרמנים כנראה על ידי וולדז'ימייז' לש, שוטר כחול מלנצוט.

בבוקר ה-24 במרץ 1944 הגיעו לפתח ביתם חמישה שוטרים צבאיים גרמנים וכמה שוטרים כחולים. פיקד עליהם סגן איילרט דיקן. תחילה נרצחו היהודים, אחר כך יוזף וויקטוריה (שהייתה בחודש השביעי להריונה). ואז דיקן קיבל את ההחלטה להרוג את הילדים.

כעשרים יהודים שהוסתרו במרקובה שרדו.

בשנת 1995 ויקטוריה ויוזף אולמה זכו לאחר מותם בתואר חסידי אומות העולם. בשנת 2010 העניק להם נשיא הרפובליקה של פולין לך קצ'ינסקי את צלב המפקד של מסדר פולוניה רסטיטוטה.

על פי החלטת האפיפיור פרנציסקוס, ההנצחה של משפחת אולמה תתקיים ב-10 בספטמבר 2023 במרקובה. החגיגות הנלוות לטקס הקדושה נערכו בחסות כבוד של נשיא פולין.

אדריאן אנדז'יבסקי

אולי גם תאהב