Strona główna » חיי העבודה של נשים פולניות הם מהקצרים באיחוד האירופי, אבל פעילות הנשים גוברת בהדרגה

חיי העבודה של נשים פולניות הם מהקצרים באיחוד האירופי, אבל פעילות הנשים גוברת בהדרגה

Dignity News
על פי הדו"ח "SDG 2023 Women on the path of sustainable development", שהוכן על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (GUS), משך הקריירה המקצועית הממוצעת של נשים פולניות הולך ומתארך, אך אנו נשארים בין המדינות שבהן משך החיים המקצועיים הצפוי לנשים הם מהקצרים ביותר. במקביל, נשים פולניות, כמו רוב הנשים האירופיות, פעילות בשוק העבודה לתקופה קצרה יותר מגברים.

תקופת הפעילות המקצועית המשוערת של נשים פולניות בשנת 2010 עמדה על 29 שנים, בעוד שבשנת 2022 היא עמדה על 32 שנים, למרות הורדת גיל הפרישה ל-60 מה-1 באוקטובר 2017. בממוצע באיחוד האירופי, מוערך כי תוחלת חיי עבודתן של נשים עלתה מ-31 ל-34 שנים בתקופה זו.

"למרות העלייה בתוחלת העבודה של נשים פולניות, הן עדיין מדורגות בין עשר מדינות האיחוד האירופי מבחינת הזמן הקצר ביותר שהן נשארות בשוק העבודה. זאת, בין היתר, בשל רמת הפעילות הכלכלית הנמוכה ביותר של נשים פולניות (בנות 15 ומעלה) בהשוואה לשאר אוכלוסיית הנשים בקהילה, הקשורה, בין היתר, לגילאי הפרישה השונים שלהן.

הן בפולין והן בשאר מדינות האיחוד האירופי, נשים נוטות פחות לעבוד מאשר לגברים. בשנת 2022, 81% מהנשים בקבוצת הגיל 25-54 היו מועסקות בפולין לעומת 90% מהגברים באותה קבוצת גיל. נשים בפולין גם נוטות יותר (יותר מפי שניים) לפרוש משוק העבודה. עם זאת, תופעת חוסר הפעילות המקצועית פחות שכיחה כיום מאשר לפני כעשור.

מדו"ח ה-CSO, אנו גם למדים שבשוק העבודה הפולני והאיחוד האירופי, התחומים הנשיים ביותר של פעילות מקצועית היו במשך שנים אלה הקשורים לבריאות וטיפול סוציאלי וחינוך, כמו גם פעילויות ביתיות (כולל בישול, הוראה, טיפול בבני הבית ושירותים נוספים, לרבות ייצור מוצרים שונים לצרכי הבית). נשים בפולין מהוות יותר מ-80% מכוח העבודה הכולל בכל אחד מהתחומים הללו.

ארקדיוש סלומצ'ינסקי

אולי גם תאהב