Strona główna » התנועה להגנה על זכויות האדם והאזרח – ארגון אופוזיציה בפולין הקומוניסטית

התנועה להגנה על זכויות האדם והאזרח – ארגון אופוזיציה בפולין הקומוניסטית

DignityNews.eu

ב-25 במרץ 1977 נחתמה בוורשה "הפנייה לחברה הפולנית". זה נחשב למסמך המכונן של התנועה להגנה על זכויות האדם והאזרח (ROPCiO) – ארגון אופוזיציה אשר לצד הוועדה להגנת העובדים (KOR), היה פעיל בפולין הקומוניסטית לפני הופעתה של 'סולידריות'.

השלטונות הקומוניסטיים בפולין לאחר אירועי יוני 1976 שחררו גל של דיכוי אכזרי נגד המשתתפים. זה נתקל במסע סיוע בלתי צפוי של הקומוניסטים נגד האופוזיציה, שכלל צעדים משפטיים, תמיכה כספית ורפואית. לסיוע זה היה אופי עממי, שקיבל צורה מאורגנת לאחר הקמת הוועד להגנת העובדים (KOR) בספטמבר 1976.

באביב 1977 נוצרו מבני אופוזיציה לרשויות הקומוניסטיות בפולין מלבד ה-KOR, כלומר התנועה להגנה על זכויות האדם והאזרח. חבריה כללו נציגים של מיליונים תומכי עצמאות שמקורם בתקופת הרפובליקה הפולנית השנייה, חיילי צבא הבית, אסירים פוליטיים ופעילי ארגון המחתרת "רוך", שפורק ב-1970. בין הדרישות הכלולות ב"פנייה", החותמים עליה, בנוסף לסוגיות הנוגעות להגנה על זכויות האדם והאזרח, העלו את בעיית החזרת העצמאות המלאה של פולין, לרבות ביטול התלות בברית המועצות.

לאחר שנחתמה, הועבר הפנייה ליושב ראש הפרלמנט של פולין הקומוניסטית, וכן לקרדינל סטפן וישינסקי, ראש ממשלת פולין, ומידע אודותיה הגיע גם לעיתונאים זרים. מעניין לציין של-ROPCiO לא היו מבנים או סמכויות פנימיות. תפקיד ייצוגי מסוים בוצע על ידי שני דוברים: אנדז'יי צ'ומה ולשק מוצ'ולסקי.

עד מהרה הוקמו נקודות התייעצות של הארגון ברחבי הארץ (בין היתר בוורשה, לודז', קטוביץ לובלין וגדנסק). משתתפי ROPCiO פרסמו כתבי עת ללא התחייבות ("אופיניה", "גוספודאז'" ואחרים), הפגנות מאורגנות, למשל לרגל יום השנה ה-60 להחזרת עצמאותה של פולין בשנת 1978. הם השפיעו גם על הקמת איגודי סחר חופשיים בלתי תלויים בקומוניסטים (בשלזיה ובגדנסק). בשל פעילותם, משתתפי ROPCiO דוכאו על ידי הרשויות הקומוניסטיות (מעצרים, פיטורים וכו').

 

 

 

אולי גם תאהב