Strona główna » הממשלה מכריזה שאף חולה לא יישאר ללא טיפול אונקולוגי

הממשלה מכריזה שאף חולה לא יישאר ללא טיפול אונקולוגי

Dignity News
הממשלה אימצה טיוטת תיקון לחוק הרשת האונקולוגית הלאומית. "כתוצאה מכך, מאף חולה לא ישלל טיפול אונקולוגי", הבטיח סגן ראש הממשלה ולדיסלב קוסיניאק-קמיש לאחר ישיבת מועצת השרים ביום שלישי.

הממשלה שינתה את המועד האחרון להגשת נתונים על טיפול אונקולוגי הניתן במסגרת הרשת האונקולוגית הלאומית. הוא יועבר מה-1 באפריל 2024 ל-1 באפריל 2025. לקופת החולים הלאומית יהיה יותר זמן גם לאמת באופן מהימן גורמים המספקים טיפול אונקולוגי.

"החוק על הרשת האונקולוגית הלאומית נכנס לתוקף בשנה שעברה, אך קודמינו לא הכינו פעולות יישום לחוק זה, לא הכינו את כניסתם המלאה לתוקף של כל המרכיבים הקשורים לתפקוד התקין של הרשת", אמר ולדיסלב קוסיניאק-קמיש והודיע על דחיית מועד כניסתן לתוקף של כמה הוראות של הרשת האונקולוגית הלאומית.

"בדרך זו, אנו שומרים על האפשרות להשתמש בכל הטיפולים האונקולוגיים בכל בתי החולים המספקים היום את הטיפול הזה. לא יהיו הגבלות", הוסיף סגן ראש הממשלה ולדיסלב קוסיניאק-קמיש.

הפתרונות שאומצו מוכתבים לפי טובת המטופלים. ללא שינויים בתקנות, החל מה-1 באפריל 2024, כמה מאות בתי חולים עלולים לאבד את האפשרות לתת שירות לחולים אונקולוגיים.

"זה יבטיח תמיכה אונקולוגית בכל בתי החולים בפולין. על פי ההערכות 7,500 חולים מ-259 בתי חולים יקבלו טיפול", הוסיף ולדיסלב קוסיניאק-קמיש.

סגן ראש הממשלה ציין כי הרשת האונקולוגית מניחה היררכיה מסוימת של מתקנים. "בבית החולים ברמה הראשונה יש נגישות להליך אחד, למשל טיפול כירורגי; ברמה השניה – לשניהם: טיפול כירורגי והקרנות. רמת ההתייחסות הגבוהה ביותר היא שלושה טיפולים: טיפול כירורגי, קרינתי וכימותרפיה", הסביר.

אדריאן אנדז'יבסקי

אולי גם תאהב