Strona główna » הבנק הלאומי של פולין מפרסם דוח על שוק הנדל”ן למגורים ולמסחר בפולין בשנת 2022

הבנק הלאומי של פולין מפרסם דוח על שוק הנדל"ן למגורים ולמסחר בפולין בשנת 2022

Dignity News
הבנק הלאומי של פולין (NBP) פרסם ב-18 בספטמבר את "הדוח על המצב בשוק הנדל"ן למגורים ולמסחר בפולין בשנת 2022". הוא מראה כי "הערך המשוער של נכסי נדל"ן למגורים בפולין בסוף 2022 עמד על כ-6.5 טריליון זלוטי, לעומת 5.8 טריליון זלוטי בסוף 2021".

הדוח מציין גם כי הערך המשוער של נדל"ן מסחרי עמד על כ-380 מיליארד זלוטי, לעומת 355 מיליארד זלוטי בשנת 2021.

שווי הנדל"ן למגורים בסוף התקופה הנדונה עמד על כ-211% מהתמ"ג, ושווי הנדל"ן המסחרי לכ-12% מהתמ"ג.

ה-NBP מדווח בדוח כי "בתקופה המדוברת גדל מספר יחידות הדיור במלאי לכל 1,000 תושבים (הסתכם ב-413 לעומת 405 ב-2021), וכן גדל שטח הרצפה הממוצע של דירת דירה לנפש (כ-31.1 לעומת 30.4 ב-2021). מספר הנפשות הממוצע לדירה ירד (2.4 ב-2022 מול 2.5 ב-2021). הגודל הממוצע של דירה שהושלמה למכירה או להשכרה בפולין ירד ל-62.4 מ"ר מ-63.1 מ"ר ב-2021".

השפעות הבנייה למגורים, שנמדדו במספר הדירות שהוזמנו בשנת 2022 בפולין, הגיעו לרמת שיא, שכן נמסרו כמעט 238,500 יחידות, כולל 72,800 בערי מחוז.

במקביל, ציין הבנק המרכזי כי בשנת 2022, בערי המחוז הנסקרות, נרשמו עליות מחירי דירות, שנבעו מהיצע קטן יותר של יחידות בשוק. בייחוד בערים הגדולות נצפתה עלייה בעלות הייצור שלהן במקביל לירידה משמעותית בביקוש שנגרם מהעלייה בעלות המימון ואי ודאות כלכלית.

לסיכום השנה החולפת, ה-NBP הזכיר שההתפתחויות בשוק הנדל"ן בשנת 2022 נבעו בעיקר מהשפעות מגיפת הקורונה, אשר הוסיפו לה מהומה שנגרמה מהתוקפנות של רוסיה נגד אוקראינה בפברואר 2022.

אדריאן אנדז'יבסקי

אולי גם תאהב