Strona główna » בדיקות במעברי גבול על ידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר

בדיקות במעברי גבול על ידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר

Dignity News
משרד החקלאות ופיתוח הכפר החל בבדיקות במעברי הגבול. פקחים אישרו יבוא עודף של סוכר, שמן ודגנים מעובדים. השר צ'סלב סיקירסקי ביקר במעברי הגבול קורצ'ובה, מדיקה והרבנה כחלק מבדיקותיו על יבוא מוצרי מזון וחקלאות מאוקראינה.

"יבוא עודף של מוצרים חקלאיים מאוקראינה, שאינם עומדים בדרישות הייצור של האיחוד האירופי, מאיים על התחרותיות של החקלאות הפולנית", אמר שר החקלאות ופיתוח הכפר.

השר הביע חשש כי הנמענים הסופיים של משלוחים רבים הם ליטא ולטביה, שכן ניתן לשער שסחורה המועברת אליהן תגיע חזרה לפולין. "בשל היצוא הגבוה של סחורות מאוקראינה למדינות האיחוד האירופי, אנחנו נדחקים החוצה משווקי האיחוד האירופי", הזכיר ראש משרד החקלאות.

במעבר הגבול במדיקה שוחח השר סיקירסקי עם חקלאים, נציגי עמותת 'כפר מולך שולל', על חיזוק ביקורת הגבולות.

"אנחנו נמצאים בתחנת ההובלה מדיקה. לכאן מגיעות רכבות עם תבואה, סוכר וסחורות אחרות, כמו גם סחורות תעשייתיות מאוקראינה. בהמשך, הסחורות האלה ממשיכות במעבר או עוברות טרנספורמציה ומיוצאות לכיוון גרמניה ונמלי פולין, וחלקם מגיעות לשוק הפולני", אמר שר החקלאות.

במהלך ביקורו במעבר הגבול בהרבנה אמר השר סיקירסקי כי הבדיקות שבוצעו הראו את הצורך בחיזוק הפיקוח הווטרינרי בגבולות. השר הודיע על הגברת הבקרות והפעלה גדולה יותר של עבודת הפיקוח.

"צריך להעסיק שם וטרינרים נוספים. אושר גם יבוא עודף של סוכר, שמן ומוצרי דגנים כמו קמחים, דגנים, בעיקר תירס, לשוק הפולני", הדגיש ראש המשרד.

ארקדיוש סלומצ'ינסקי

אולי גם תאהב