Strona główna » תערוכה המנציחה את יחסה ההרואי של משפחת אולמה שהוצגה בגלריה „Okno na Kulturę”

תערוכה המנציחה את יחסה ההרואי של משפחת אולמה שהוצגה בגלריה "Okno na Kulturę"

Dignity News
בגלריה "Okno na Kulturę" של משרד התרבות והמורשת הלאומית מתקיימת תערוכה "אין אהבה גדולה יותר" המנציחה את יחסה ההרואי של משפחת אולמה. התערוכה שהוכנה על ידי משרד "Niepodległa" היא אחד מהאירועים המלווים את הקידוש של משפחת אולמה ממרקובה, שנרצחה על ידי הגרמנים בגלל סיוע ליהודים. היא תהיה פתוחה למבקרים ללא תשלום עד ה-15 באוקטובר.

התערוכה מספרת את סיפורה של משפחת אולמה בהקשר של מציאות החיים, המשתנה עם הזמן ועם פרוץ המלחמה. ארבעה פרקים רצופים עם כותרת התאריכים המייצגים נקודות מפנה: 7 ביולי 1935 (חתונתם של ויקטוריה ויוזף), 18 ביולי 1936 (לידת ילדתם הראשונה, סטניסלבה), ספטמבר 1939 (פרוץ המלחמה), והמחצית השנייה של 1942 (לקיחת היהודים תחת קורת הגג שלהם).

החלק השני של התערוכה מציג את הפשע. על הקיר האדום יש כרזה-bekanntmachung, המודיעה על עונש מוות ליהודים שיוצאים מהמחוז ולפולנים שעוזרים להם. הכרזה מלווה בשחזור של מהלך האירועים ב-24 במרץ 1944 בצורה של ציטוטים מעדויות עדים.

החלל הבא הוא האזור הכחול, שבו נראה הצד השני של התצלום המסובב עם הבית והמשפחה ברקע הבניינים. בחלק הראשון, תצלום הבית היה רק אילוסטרציה; כאן יש לזה מימד אחר. הוא מלווה בטקסט המתאר את השעות הראשונות לאחר הפשע, קבורת הגופות של משפחת אולמה, ביזת ביתם, שתיית אלכוהול של הז'נדרמים בשטח ויציאתם לכיוון לנצוט. הבית, שעד לא מזמן היה תוסס והיווה מקלט בטוח ל-16 איש, נותר ריק.

התערוכה מסתיימת במילים מתהילים א' 'שתי דרכי חיים'. המשפט החזק הזה מתייחס ישירות לדרך שבחרו בני הזוג אולמה. הטקסט מהתנ"ך מצביע גם על מקור הכוח הפנימי שהם היו צריכים כדי לקבל את החלטתם ההרואית ולבחור בה מדי יום, אומרים במשרד.

ארקדיוש סלומצ'ינסקי

אולי גם תאהב