Strona główna » תחרות אדריכלות לשיקום הארמון הסכסוני, ארמון ברוהל ובתי המגורים ברחוב קרולבסקה בוורשה

תחרות אדריכלות לשיקום הארמון הסכסוני, ארמון ברוהל ובתי המגורים ברחוב קרולבסקה בוורשה

DignityNews.eu

הוכרזה תחרות אדריכלות בינלאומית לרעיון השחזור של ארמון סאסקי, ארמון ברוהל ושלושה בתי דירות ברחוב קרולבסקה בוורשה. השחזור יתבצע בהתאם לעקרונות של שימור ושיקום, כלומר תוך שימור חומרים וטכנולוגיה אותנטיים יחסית, כך הודיע שר התרבות פיוטר גלינסקי.

במסיבת העיתונאים ציין השר שחלקו החיצוני של הארמון ייראה כפי שנראה באוגוסט 1939, אך יש צורך לשפץ את הפנים והפונקציונליות של חדרים אינדיבידואלים.

"אנו יודעים ששלושת הנכסים הגדולים הללו, כלומר הארמון הסכסוני, ארמון ברוהל והדירות בצד של רחוב קרולבסקה, ישמשו את הסנאט של הרפובליקה של פולין, משרד המחוז, כמו גם חמישה מוסדות תרבות בפיקוח משרד התרבות: המוזיאון הלאומי בוורשה, מכון פרדריק שופן, המוזיאון להיסטוריה של פולין, זצ'טה ומשרד נייפודלגלה", הודיע השר.

מארגנת התחרות על הקונספט האדריכלי היא חברת ארמון סאסקי, שהוקמה בהתאם לחוק שיקום ארמון סאסקי. מפעילת התחרות היא איגוד האדריכלים הפולנים – המוסד המנוסה ביותר העורך תחרויות בינלאומיות מסוג זה.

התחרות תיערך בשני שלבים. בשלב הראשון תתקיים בחירה מראש של משרדי אדריכלות שיבקשו להשתתף בתחרות. בשלב השני יוזמנו חמישה משרדי אדריכלים להגיש עבודות ממשיות.

"אני מקווה שהתחרות תתנהל בצורה חלקה. כבר הוכרז עליה באתרי האיחוד האירופי הרלוונטיים. כמו כן נפרסם את תקנון התחרות באתר שלנו", אמר ראש משרד התרבות.

השר גלינסקי הדגיש כי בהתאם להמלצות השימור, אחת המטרות החשובות של התחרות היא הפרדת קבר החייל האלמוני ושימור המרתפים.

ארקדיוש סלומצ'ינסקי

אולי גם תאהב