Strona główna » תוצאות מפקד האוכלוסין: אוכלוסיית פולין בירידה, החברה מזדקנת

תוצאות מפקד האוכלוסין: אוכלוסיית פולין בירידה, החברה מזדקנת

Dignity News
ב-31 במרץ 2021 חיו בפולין בדיוק 38,036,811 איש. 59.8% מהם גרים בערים, 40.2% בכפרים. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (CSO) הציגה את תוצאות המפקד הלאומי, תוך התחשבות בחלוקה הטריטוריאלית של המדינה.

בהשוואה למפקד האחרון ב-2011, אוכלוסיית פולין ירדה ב-1.2%, כלומר ב-476,000 איש. בפרספקטיבה של העשור האחרון, הירידה הגדולה ביותר באוכלוסיה נגעה למחוזות שווייטוקז'יסקי, אופולסקי ולובלסקי.

ניתן גם לראות בבירור מהנתונים שהחברה הפולנית מזדקנת. שיעור האוכלוסייה בקטגוריה לאחר גיל העבודה גדל בבירור – מ-16.9% ל-22.3%, כלומר יותר מאחד מכל חמישה תושבים בפולין הוא מעל גיל 60.

"באופן אובייקטיבי, השינוי הלא רצוי הזה במבנה האוכלוסייה המורכב מההזדקנות המשמעותית שלה הוא האתגר הגדול ביותר שאנחנו יכולים לדבר עליו", אמר נשיא הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, דומיניק רוזקרוט, במהלך הצגת התוצאות.

עם זאת, הירידה באוכלוסיה ברמת האוכלוסייה כולה אינה אומרת שיש ירידה באוכלוסייה בכל המקומות בפולין. בקנה מידה ארצי, יש עיירות, מחוזות וקהילות שבהן האוכלוסייה גדלה. מדובר בעיקר בפרברים ובמחוזות המרוכזים סביב ריכוזי תושבים גדולים, לפי מצגת ה-CSO.

מתוך עשר הרשויות עם הגידול הגבוה ביותר באוכלוסייה בהשוואה לשנת 2011, שמונה ממוקמות במחוזות המקיפים ישירות את בירות המחוז. מחזיקת השיא היא סטוויגודה באולשטין, שם האוכלוסייה הוכפלה. יש כיום כמעט 112% יותר סטוויגודז'ים מאשר ב-2011.

על פי נתוני CSO, ניתן לראות את אותה מגמה ברוב ערי המחוז במדינה. שינויים כאלה מוכיחים שלמרות שבמובן המנהלי מספר התושבים הכפריים בפולין הולך וגדל, חייהם עדיין מרוכזים סביב מרכזים עירוניים.

ארקדיוש סלומצ'ינסקי

אולי גם תאהב