Strona główna » תופעת ארגון הגנה אזרחי נגד מטוסים ונגד נשק כימי בפולין לפני מלחמת העולם השנייה

תופעת ארגון הגנה אזרחי נגד מטוסים ונגד נשק כימי בפולין לפני מלחמת העולם השנייה

Dignity News
במהלך התקופה שבין המלחמות, קידמה פולין את ליגת ההגנה האווירית ונגד-גז (LOPP), ארגון חצי-צבאי שהוקם ב-10 בפברואר 1928 כתוצאה מהמיזוג של ליגת ההגנה האווירית של המדינה (שנוסדה ב-1923) והחברה להגנה נגד גז (נוסדה ב-1922). משימתה העיקרית הייתה לקדם את פיתוח התעופה על צורותיה השונות ולהכין את הציבור להגנה מפני התקפות אוויריות ואיומים כימיים.

בשיתוף פעולה הדוק עם גופים ממלכתיים, LOPP מילאה תפקיד משמעותי בקידום התעופה בפולין. הליגה, באמצעות פעילות חינוכית ותעמולה אינטנסיבית, תרמה באופן משמעותי לצמיחת העניין הציבורי בתעופה ובהגנה אווירית. עד 1935 הגיע מספר חבריה ל-1.5 מיליון, ובפרוץ מלחמת העולם השנייה הוא עלה לכ-2 מיליון.

פעילותה של LOPP כללה הקמת תשתיות תעופה, לרבות שדות תעופה ורחפנים, ותמיכה בפיתוח טכנולוגי בתחום התעופה. הארגון מימן גם מחקרים מדעיים הקשורים לתעופה, כולל בניית המכון האווירודינמי בוורשה ומנהרת הרוח בפוליטכניון לבוב. ה-LOPP גם תרמה תרומה משמעותית להקמת בתי ספר לטיס ולמכונאי מטוסים וקידמה מודל אווירי בקרב צעירים.

בנוסף לתעופה, LOPP התמקדה גם בהגנה מגז, בפיתוח שיטות הגנה כימית וחינוך הציבור להגנה עצמית מפני התקפות כימיות. בכך היא תרמה משמעותית להעלאת המודעות לסכנות שבנשק כימי.

LOPP הייתה פעילה גם בפרסום, הנפקת חומרי חינוך ותעמולה, כולל המגזין החודשי Review of Anti-aircraft and Anti-Gas Defence, כתבי העת הדו-שבועיים Polish Flight ו- Polish Flight and Anti-aircraft and Gas Defence. פרסומים כאלה סייעו להפיץ ידע על תעופה והגנה אווירית לציבור הרחב.

אולי גם תאהב