Strona główna » פולנים מהגרים חוזרים למדינה, לפי נתונים חדשים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

פולנים מהגרים חוזרים למדינה, לפי נתונים חדשים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

Dignity News
בשנת 2022, יותר אנשים הגיעו לפולין באופן קבוע מאשר עזבו. מאזן ההגירה הקבוע בפולין עמד על 1.9 אלף, ונרשמה עלייה בהגירה בהשוואה לשנה הקודמת, לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (CSO). מתוך כלל העולים שהגיעו לארץ כדי לחיות דרך קבע, 62% היו פולנים.

על פי דוח CSO 'מצבה הדמוגרפי של פולין עד 2022'. בשנה שעברה, יותר אנשים הגיעו לפולין לצמיתות מאשר עזבו אותה. בשנת 2022 עמדה יתרת הגירת החוץ לעמדת קבע על 1.9 אלף, כאשר מספר העלייה הגיע ל-15.6 אלף וההגירה ל-13.6 אלף.

על פי נתוני ה-CSO, כיווני ההגירה העיקריים נותרו גרמניה ובריטניה. בשנים האחרונות ניכרו תנודות במספר ההגירה הקבועה לגרמניה. בשנת 2022 עזבו לשם לצמיתות 3.9 אלף איש, בשנת 2021 – 3.7 אלף, בשנת 2020 – 2.6 אלף, ובשנת 2019 – 3.8 אלף.

מהנתונים עולה כי המהגרים המגיעים לפולין כדי לחיות דרך קבע מורכבים בעיקר מפולנים חוזרים. בשנת 2022 הם היוו 62% מסך העולים. במקרה של הגירת תושבות קבע, כמו בשנה הקודמת, בשנת 2022 הגיע המספר הגדול ביותר של אנשים מאוקראינה (3,200), בריטניה (2,600) וגרמניה (2,300).

מניתוח המגמה עולה כי פולין הופכת ממדינת הגירה טיפוסית למדינת הגירה-עלייה. בטווח הארוך יותר, מרגע הצטרפותה של פולין לאיחוד האירופי, מציינים מחברי הדוח רמת הגירה יציבה יחסית (בסביבות 10-17 אלף בשנה) ובמקביל תנודות משמעותיות בהגירה עד 2015 (בשנת 2006 – 46.9 אלף, בשנת 2010 – 17.4 אלף, בשנת 2013 – 32.1 אלף) ושינויים קלים לאחר 2015 (כ-8-14 אלף בשנה).

ארקדיוש סלומצ'ינסקי

אולי גם תאהב