Strona główna » מצוד אחר פולנים, או סיבובים במהלך הכיבוש הגרמני

מצוד אחר פולנים, או סיבובים במהלך הכיבוש הגרמני

Dignity News
לפני 83 שנים, ב-19 בספטמבר 1940, הסגיר את עצמו קפטן ויטולד פילצקי ללכידה בוורשה במהלך סיבוב רחוב בקנה מידה גדול. לאחר מכן נשלח למחנה הריכוז אושוויץ. עבור תושבי פולין הכבושה על ידי הגרמנים, סיבובים היו צורה מסוכנת קטלנית של דיכוי, שהשפיעה בעיקר על האוכלוסייה האזרחית.

בדרך כלל בוצעו סיבובי סריקות אלה באזורים צפופים בערים כאחד הביטויים של מנגנון הטרור ששימשו את רשויות הכיבוש הגרמניות נגד פולנים. סיבובים אלו נועדו, בין היתר, לתפוס את נציגי האינטליגנציה הפולנית וחברי תנועת ההתנגדות, אם כי לרוב קורבנותיהם היו אנשים רגילים. אנשים ממוצא יהודי, שניצודו גם באזורים אחרים של אירופה הכבושה, זכו ליחס אכזרי במיוחד במהלך פעולות כאלה. הפעולות אורגנו על ידי מוסדות כגון: Schutzpolizei (משטרה מונעת המוצבת בערים), איינזצגרופן (יחידות המוקדשות לחיסול המוני של אנשים שמפריעים לרייך השלישי), Schutzstaffel (SS – יחידות אידיאולוגיות ומאיימות במיוחד התומכות במנגנון הטרור) , Sicherheitsdienst des Reichsführers SS (שירות הביטחון של ה-SS, אחראי גם על המודיעין והמודיעין הנגדי), Feldgendarmerie (משטרת שדה), גסטפו (משטרה פוליטית, הידועה לשמצה באכזריותה) ואפילו לשכת העבודה הגרמנית.

מצודים נפתחו במגוון מקומות כולל חשמליות, בתים, בתי עסק, רחובות, שווקים ותחנות רכבת. פולני בממשל הכללי לא יכול היה להרגיש בטוח בשום מקום. ואכן, מטרת העל של פעולות כאלה, שהביאו למעצרים המוניים, הייתה ליצור תחושה של סכנה וחוסר ביטחון תמידיים.

גורל קודר פקד בדרך כלל את קורבנות הסיבובים. אם לאדם שנעצר היה מזל, או שהוא עבד במוסדות או מפעלים הכפופים ישירות לכובש, הוא יכול היה לצפות לשחרור. עם זאת, בדרך כלל אנשים שנתפסו נשלחו למחנות ריכוז, דבר שמשמעו לעתים קרובות מוות איטי, או לעבודות כפייה בגרמניה. גורל טרגי מיידי חיכה לאנשים שנלכדו במהלך מצודים שנערכו כדי לבצע הוצאות להורג המוניות בתגובה לפעולות של חיילי מדינת המחתרת הפולנית.

על פי ההערכות, כ-1.3 מיליון בני אדם נעצרו בסיבובים בממשל הכללי.

אולי גם תאהב