Strona główna » מדענים פולנים חוקרים את הקשר בין שינויי מזג האוויר לבין שבץ מוחי והתקפי לב

מדענים פולנים חוקרים את הקשר בין שינויי מזג האוויר לבין שבץ מוחי והתקפי לב

Dignity News
חוקרים מאוניברסיטת ורוצלב למדע וטכנולוגיה, בשיתוף עם נוירוכירורגים, בודקים האם ניתן להשתמש בנתוני מזג האוויר כדי לחזות את הסיכון לשבץ מוחי והתקפי לב. ישנה אמונה רווחת בקרב רופאים המטפלים בחולים עם מחלות כלי דם שתהיה להם יותר עבודה עם חולי שבץ או התקפי לב בתוך ימים מקריסת מזג אוויר או מעבר של חזית מזג אוויר.

"בספרות נוכל למצוא מאמרים המסכמים את המחקרים הראשונים של המתאם הזה. בינתיים, לעומת זאת, מתאם כזה בקושי מוכח, כי הניתוחים נערכו בדרך כלל על ידי מרכז מחקר אמריקאי יחיד ועל קבוצה קטנה של חולים. עם זאת, כבר התחלנו ניתוחים בקנה מידה גדול מאוד. הודות לשיתוף פעולה עם קרן הבריאות הלאומית, קיבלנו גישה למאגר מידע של מה שנקרא 'אירועי כלי דם' במשך תקופה של שנתיים", אומר נוירוכירורג מבית חולים המחוזי המתמחה בלגניצה, ד"ר ארתור קוויאטקובסקי.

מתמטיקאים ומומחים בלמידת מכונה ומידול מספרי מאוניברסיטת ורוצלב למדע וטכנולוגיה מחפשים קשרים בין תנאי מזג האוויר למספר החולים המגיעים לבתי חולים. יש להם מידע זמין מכל בתי החולים בפולין. לעת עתה, הם מחפשים מתאמים בין הנתונים עבור שלזיה התחתית.

"אנחנו כבר יכולים לאשר שיש מתאם בין גורמים כמו ירידות לחץ או משקעים ומספר גורמים אחרים והתרחשותן של מחלות ספציפיות אלו, אבל עדיין מוקדם לדבר על מתאמים חזקים", מעריכה ד"ר להנדסה אגניישקה ווילומנסקה מהפקולטה למתמטיקה.

החוקרים ירחיבו את היקף הניתוחים שלהם וכן ידונו עם רופאים לאילו גורמי מזג אוויר יכולה להיות השפעה משמעותית על גוף האדם ואילו אינם ממלאים תפקיד מרכזי. בנוסף ללחץ, הבדלים גדולים בטמפרטורה במהלך היום, או לחות גבוהה בשילוב עם טמפרטורות גבוהות יכולים להיות חשובים.

ארקדיוש סלומצ'ינסקי

אולי גם תאהב