Strona główna » מדענים מבידגושץ’ פיתחו תחנת כוח פוטו-וולטאית עם הנעה עצמית

מדענים מבידגושץ' פיתחו תחנת כוח פוטו-וולטאית עם הנעה עצמית

Dignity News
חוקרים בפקולטה לחקלאות וביוטכנולוגיה באוניברסיטת בידגושץ' לטכנולוגיה פיתחו מערכת אגרו-פוטו-וולטאית ניידת. זהו פתרון חדשני לסיוע לחוות, בעיקר בייצור יבולים.

פאנלים סולאריים נייחים מגבילים את השימוש בקרקע חקלאית לייעודה המקורי. המצאת מדעני בידגושץ' היא דרך להשתמש בכל האדמה, מבלי להשאיר את האדמה נטולת יבולים לטובת התאים. המכשיר פותח בתמיכת משרד החינוך והמדע.

המערכת האגרו-פוטו-וולטאית (AgroPV) מורכבת ממתקן נייד של 415kWh המשתמש בטכנולוגיה דו-פנים, שני ממירים היברידיים, אחסון אנרגיה ומודולי PV המצוידים בממטבים. מערכת ההתקנה כולה הינה עצמית ואוטומטית, מצוידת במנוע 4X4, מאתרי GPS, מצלמות ובקרת מסלול ניידת.

"המערכת נשלטת מרחוק. בשל הניידות שלה, ניתן להשתמש בה בשדות חקלאיים מבלי לכלול קרקע לייצור יבולים כמו במקרה של מתקנים נייחים. היא מאפשרת מיצוי בו זמנית של אנרגיה פוטו-וולטאית ואגירתה במהלך צמיחת היבול", אומרת דיקנית הפקולטה לחקלאות וביוטכנולוגיה, יוצרת פרויקט AgroPV, פרופ' אנה וונדה-פיסיק.

המתקן הנייד, שנוצר על ידי Apply Engineering מלובלב גדנסקי, עלה 950,000 זלוטי. צוות מדענים מהפקולטה לחקלאות וביוטכנולוגיה יערוך מחקר על השימוש בו בגידול של ארבעה מיני צמחים לצריכה, הזנה ולמטרות מיוחדות במערכת מעגל סגור.

"המדענים שלנו תומכים בפיתוח הכפר כבר שנים רבות באמצעות פעילויות הוראה ומחקר. חוות זקוקות לפתרונות מודרניים, גם בתחום של מקורות אנרגיה מתחדשים", אומר פרופ' מרק אדמסקי, רקטור האוניברסיטה הטכנולוגית של בידגושץ'.

ארקדיוש סלומצ'ינסקי

אולי גם תאהב