Strona główna » כבישים מודרניים יותר ייבנו במזרח פולין עבור כמעט 2.4 מיליארד זלוטי מהקרנות האירופיות

כבישים מודרניים יותר ייבנו במזרח פולין עבור כמעט 2.4 מיליארד זלוטי מהקרנות האירופיות

Dignity News
מחוז פולין המזרחי (פודרקפצי, פודלסקי, ורמינסקו-מזורסקי, שוויטוקז'יסקי ואזור מזובייצקי) יקבלו 2.379 מיליארד זלוטי לפיתוח כבישים במחוז מתוכנית קרנות אירופה למזרח פולין (FEPW). "מטרת ההשקעה היא לשפר את חיבורי הכבישים באזור ולחבר טוב יותר את אזור המאקרו עם שאר המדינה והאיחוד האירופי", מדווח משרד הכספים והמדיניות האזורית (MFiPR).

חוזים למימון משותף נחתמו בין הסוכנות הפולנית לפיתוח מפעלים לבין המרשלים של המחוז. בטקס החתימה במטה ה-MFiPR השתתפה ראש המשרד, קטאז'ינה פלצ'ינסקה-נאלץ'.

"במסגרת תוכנית קרנות אירופה למזרח פולין, אנו חותמים על 9 הסכמים ל-9 השקעות בכבישים עם 5 מחוזות. הפרויקטים יקבלו 85% מימון משותף, בהיקף כולל של כמעט 2.4 מיליארד זלוטי. המשמעות היא 214 ק"מ של כבישים מודרניים ו-17 ק"מ של כבישים חדשים. זה אומר קישוריות טובה יותר בתוך האזור ועם שאר המדינה. זה אומר גישה טובה יותר לשירותים, עבודה ובתי ספר", אמרה השרה פלצ'ינסקה-נלץ'.

מטרת ההשקעה תהיה יצירת קשרים טובים יותר לרשת התחבורה האירופית (TEN-T), למוקדים לוגיסטיים חשובים (מעברי גבול, טרמינלים בין-מודאליים, מוקדי רכבת), וכן להקל את התחבורה הציבורית.

ההשקעות יעסקו גם בבנייה או שיפוץ של כבישים טבעתיים ושיפור הבטיחות בתעבורה. הוצאת תנועת המעבר מהעיירות והערים פירושה יתרונות קונקרטיים לתושבי האזור – איכות חייהם תשתפר, הבטיחות תשתפר ויפחתו רעש וזיהום אוויר.

התוכנית תממן פרויקטים המתמקדים בעסקים, התאמת ערים לשינויי אקלים, פיתוח ניידות עירונית דלת פחמן, הגנה על המגוון הביולוגי, פיתוח רשתות חלוקת אנרגיה חכמות, הגברת נגישות הרכבת והכבישים ופיתוח תיירות בת קיימא. תקציב ה-FEPW לשנים 2021-2027 יהיה 2.64 מיליארד אירו.

ארקדיוש סלומצ'ינסקי

אולי גם תאהב