Strona główna » ירידה בתחזית צמיחת התוצר המקומי הגולמי הפולנית 

ירידה בתחזית צמיחת התוצר המקומי הגולמי הפולנית 

DignityNews.eu

הבנק הלאומי של פולין (NBP) פרסם נתונים על התחזיות הכלכליות עבור פולין לשנת 2023. הבנק המרכזי שינה את הציפיות שלו לצמיחה כלכלית, שצפויה להיות רק 0.9% השנה. גם אנליסטים של סוכנויות דירוג דיברו ברוח דומה ל-NBP.

סוכנות הדירוג Standard and Poor's (S&P) הורידה את תחזית הצמיחה הכלכלית של פולין ל-0.9% ב-2023 לעומת 1.2% שחזתה בספטמבר. במקביל, S&P צופה כי הצמיחה הכלכלית של פולין תואץ ל-3.2% ב-2024.

"הנחת הבסיס שלנו היא צמיחה חלשה אך עדיין חיובית בתוצר המקומי הגולמי (תמ"ג) של 0.9% ב-2023 לעומת התחזית הקודמת שלנו של 1.2%. ברגע שהסביבה החיצונית תשתפר, הכלכלה אמורה לחזור למומנטום ואנו צופים שצמיחת התמ"ג תגיע ל-3.2% ב-2024" לפי דוח S&P.

Fitch צופה כי צמיחת התמ"ג תואט ל-1.1% בשנת 2023 לעומת 5.7% המוערכת ב-2022, עקב האטה בפעילות הכלכלית אצל שותפות הסחר העיקריות של פולין והביקוש המקומי עקב אינפלציה גבוהה והאטת ההלוואות למשקי בית.

"אנו צופים שהכלכלה תתאושש ב-2024, תתרחב ב-2.6%, תיתמך על ידי שוק עבודה חזק, השקעות ציבוריות והתאוששות בביקוש חיצוני, כך מדווחת Fitch בדוח שפורסם.

כמו כן על פי סוכנות הדירוג Moody's, התמ"ג הפולני יתכווץ ב-0.2% משנה לשנה בשנת 2023. על פי Moody's, התכווצות התמ"ג תנבע מירידה בביקוש המקומי, בעוד שהצרות של שותפות הסחר העיקריות של פולין ישפיעו לרעה הכלכלה.

"אמנם אנו מצפים שפולין תציג צמיחה חזקה של תמ"ג ריאלי של 3.4% ב-2022, הודות להשפעה של תחילת השנה החזקה, עדכנו כלפי מטה את התחזית שלנו לשנת 2023, וכעת עדכנו את ההתכווצות ל-0.2%, בהשוואה ל-4% הצמיחה הצפויה לפני פלישת רוסיה לאוקראינה", כתבו מומחי Moody's.

ארקדיוש סלומצ'ינסקי

 

אולי גם תאהב