Strona główna » חסידים מכל העולם התפללו בלז’ייסק על קברו של הצדיק אלימלך

חסידים מכל העולם התפללו בלז'ייסק על קברו של הצדיק אלימלך

DignityNews.eu

על קברו של צדיק אלימלך התפללו חסידים מכל העולם. עולי רגל הגיעו ללז'ייסק לציון יום השנה ה-236 למותו של הצדיק. החגיגות המרכזיות התקיימו בלילה שבין שני לשלישי.

חסידים מגיעים ללז'ייסק בעיקר מישראל ומאירופה וכן מארה"ב ומקנדה. עליות לרגל של חסידים מתקיימות בדרך כלל ברוטציה – חלק מהיהודים עוזבים את לז'ייסק לאחר התפילה, כשאחרים מגיעים. זה קשור, בין היתר, למספר המצומצם של מקומות הלינה.

יהודים המגיעים ללז'ייסק משתתפים בתפילת לילה מול קברו של הצדיק, במה שנקרא אוהל. הם מבקשים מהצדיק רפואה, שגשוג לילדיהם והצלחה בעסקים, וכותבים את משאלותיהם על פתקים הנקראים קוויטל. התפילות מלוות במזמורי תהילים.

לפני התפילה, החסידים רוחצים את עצמם במקווה, ברחצה מיוחדת. התפילות וכל הטקסים נמשכים שעתיים או שלוש. משתתפות בהן גם נשים המתכנסות בחדר נפרד במיוחד עבורן, הנמצא בבית העלמין היהודי. לאחר סיום התפילות אוכלים עולי הרגל ארוחה כשרה המורכבת מבשר בקר, דגים, ביצים, פירות וירקות שהוכנו כהלכה.

תאריך יום השנה לפטירתו של הצדיק אלימלך הוא גמיש (הוא קבוע בלוח השנה העברי). הצדיק נפטר בחודש אדר (כ"א בחודש לפי הלוח העברי), שנופל בערך במרץ שלנו. אבל מדי פעם – בשנים מעוברות – חל אדר פעמיים, ובמקרה זה מתקיימות עליות לרגל של חסידים בשני תאריכים.

אלימלך מלז'ייסק (לפי חלק וייסבלום על שם אמו, ולפי אחרים, ליפמן על שם אביו) היה אחד משלושת הצדיקים המפורסמים ביותר של פולין בעבר. הוא התפרסם כמרפא נפש וגוף וכמטיף הפעיל ביותר של החסידות – מגמה דתית ומיסטית ביהדות.

ארקדיוש סלומצ'ינסקי

אולי גם תאהב