Strona główna » התקיימה פגישה לא רשמית של מנהיגי האיחוד האירופי בזאגרב

התקיימה פגישה לא רשמית של מנהיגי האיחוד האירופי בזאגרב

Dignity News
"בכל מקום שהאינטרסים של מדינה חברה עומדים על הפרק, המוסדות של אותה מדינה הם שצריכים להיות בחזית, בסיסיים בקביעת סדרי עדיפויות. אנו יוצאים בטוחים מהרעיון הזה שהמדינות החברות הן שצריכות לקבל את רוב ההחלטות, על פי עיקרון הסודיות", אמר ראש הממשלה מתאוש מורבייצקי לאחר פגישה לא רשמית של כמה ממנהיגי האיחוד האירופי (EU) בזאגרב.

הדיונים של הפוליטיקאים היו חלק מהכנת האג'נדה האסטרטגית של האיחוד האירופי. "עמדת פולין היא שהאינטגרציה האירופית צריכה לקחת בחשבון את הריבונות של מדינות הלאום וצריכה להתבסס על עקרונות של יצירת פשרות", הדגיש משרד ראש הממשלה בהודעה לעיתונות.

התוכנית האסטרטגית של האיחוד האירופי ל-2024-2029 פותחה על ידי מנהיגי המדינות החברות, אשר יחד דנים ומסכימים על הכיוונים והיעדים של הפעילות הפוליטית של הקהילה לשנים הקרובות.

"האיחוד האירופי נמצא בצומת דרכים", אמר ראש ממשלת פולין. "הדיון על אתגרי האיחוד האירופי שלפנינו לא רק צובר תאוצה, אלא גם מאופיין היום בכמה דילמות יסוד: האם להתקדם לקהילתיות עם מספר הולך וגדל של תקנות שונות, נושאים הנוגעים לייצור, לכלכלה, הגירה, ענייני פנים, חוץ, ביטחון, או יותר נכון להתמקד באותם אתגרים שהם החשובים ביותר ולעזור זה לזה", הוסיף ראש הממשלה מתאוש מורבייצקי.

כפי שהדגיש משרד ראש הממשלה, השינויים העיקריים, המוצעים במסגרת הרפורמה באמנה, כוללים את ביטול עקרון האחידות, כלומר אפשרות להטיל וטו בהצבעות במועצת האיחוד האירופי והעברת סמכויות רבות מרמת המדינות החברות ועד לרמת האיחוד האירופי. השינויים צפויים להרחיב משמעותית את הסמכויות המשותפות, שיכללו שמונה תחומים חדשים: מדיניות חוץ וביטחון, הגנת גבולות, ייעור, בריאות הציבור, הגנה אזרחית, תעשייה וחינוך.

אדריאן אנדז'יבסקי

אולי גם תאהב