Strona główna » השר צ’ארנק בעקבות פגישה עם מורים: אנחנו מיישמים העלאות שכר מאז 2015, מאז שאנחנו בשלטון

השר צ'ארנק בעקבות פגישה עם מורים: אנחנו מיישמים העלאות שכר מאז 2015, מאז שאנחנו בשלטון

DignityNews.eu

שר החינוך והמדע פשמיסלב צ'ארנק וסגן השר דריוש פיונטקובסקי נפגשו עם איגודי העובדים המקצועיים של המורים כחלק מצוות חשיבה בנושא המעמד המקצועי של עובדי החינוך. נושאי הדיון העיקריים היו פנסיה מוקדמת למורים, הטבות פיצויים, הערכת עבודה ושכר המורים.

השר צ'ארנק, בהתייחס למהלך השיחות עם האיגודים, אמר כי הממשלה רוצה העלאות נוספות למורים וחזרה לפנסיה מוקדמת לקבוצה זו. "אנחנו מיישמים את ההעלאות מאז 2015, מאז שאנחנו בשלטון", הדגיש השר.

לגבי דרישות האיגודים המקצועיים להעלאות, ציין השר כי "במידה רבה הציפיות התממשו".

לדברי השר צ'ארנק, אנשי איגוד מקצועיים מסלפים את המציאות. "אנחנו לא אוהבים תפקיד כזה של איגודי עובדים. אנחנו מיישמים העלאות שכר למורים מאז אפריל שעבר – אפריל, ספטמבר וינואר, בהקשר לחוק התקציב החדש", ציין.

השר דיווח כי השכר למורים שמקבלים את השכר הנמוך ביותר עלה בכמעט 80%, בעוד שמקבלי השכר הגבוה ביותר קיבלו תוספת של 55%.

"אנחנו רוצים שההעלאות ישולמו למורים אפילו מהר יותר, אבל יש לנו מלחמה, אז אנחנו צריכים לחכות ולראות איך התקציב הזה ייושם במהלך השנה", הוסיף פשמיסלב צ'ארנק.

סגן השר דריוש פיונטקובסקי, בהתייחסו לשינויים בתקנת שכר מינימום של גמול יסוד למורים, הדגיש כי כל הזמן דנים על הנושא.

"זה יאפשר למורים לקבל שכר לפי התעריפים החדשים, תוך התחשבות בתוספת שכר של 7.8%. טיוטת ההוראה היא למעשה תוצאה של חוק התקציב שכבר אושר בפרלמנט, והיא לא יכולה לחרוג מהיקף ההעלאה שהתקבל בחוק התקציב", הודיע ​​סגן השר.

אדריאן אנדז'יבסקי

אולי גם תאהב