Strona główna » הפתיחות של הפולנים למוצרים מאוקראינה ירדה

הפתיחות של הפולנים למוצרים מאוקראינה ירדה

Dignity News
דו"ח הסקר האחרון 'מותגים אוקראינים בשוק הפולני' מציג את תוצאות המחקר שבוצע בשני גלים: ביולי 2022 ובאוקטובר 2023. הוא מראה שלמרות שאחד מכל חמישה צרכנים פולניים מסוגל לזהות מותגים אוקראינים כמו נמירוף, רושן או קורונה, למשל, רובנו (כמעט 60%) לא מכירים אותם.

הדו"ח גם מצביע על כך שרמת הפתיחות של הפולנים למוצרים משכנינו ממזרח ירדה. אחוז הצרכנים המביעים את הדעה שאין לתמוך במותגים אוקראינים בשוק הפולני, מכיוון שהם עלולים להוות איום על יצרנים מקומיים, גדל. רק אחד מכל שלושה פולנים מאמין שיש לתמוך בפיתוח מותגים אוקראינים בשוק המקומי, בעוד שלפני שנה נתון זה היה מעל 50%.

בשנה שעברה, 58% מהמשיבים הראו נכונות לקנות סחורה אוקראינית, כעת 41%, שזה כמעט שליש פחות. העניין בסחורות מאוקראינה ירד בבירור וזה חל על כל קטגוריית קנייה. לדוגמה – בשנת 2022 יותר ממחצית מהמשיבים התעניינו באוכל אוקראיני, כיום רק 30% מהצרכנים מתעניינים בו.

"הסקר שלנו השנה מראה בבירור שההתלהבות של השנה שעברה מהנוכחות של מוצרים אוקראינים על המדפים של חנויות פולניות דעכה משמעותית. הפולנים הפכו פחות פתוחים להיצע האוקראיני", אמרה אגניישקה גורניצקה, מובילת הסקר.

היא ציינה כי ישנם חששות נוספים לגבי התחרותיות של מוצרים המגיעים מאוקראינה. "כעת יותר מלפני שנה אנו רואים בכך איום על היצרנים הפולנים. אנחנו גם לא כל כך להוטים לבחור במוצרים אוקראינים. ייתכן שתופעה זו נובעת מהמצב הכלכלי הכללי חסר הוודאות שהפולנים מתמודדים איתו כבר שנה. מחירים גבוהים, אינפלציה, חברות בצרה – כל אלה צפויים להשפיע על הפתיחות שלנו לתמוך במוצרים המיובאים מאוקראינה", הוסיפה מובילת הסקר.

אדריאן אנדז'יבסקי

אולי גם תאהב