Strona główna » הנשיא דודה: היום אנו מכבדים את הגיבורים הגדולים שלנו

הנשיא דודה: היום אנו מכבדים את הגיבורים הגדולים שלנו

DignityNews.eu

"בבוקר ה-24 במרץ 1944, בכפר מרקובה שליד לנסוט, רצחו שוטרים צבאיים גרמנים את יוזף וויקטוריה אולמה ואת שבעת ילדיהם, וכן את היהודים שהסתירו: גולדה גרינפלד, לאה דידנר ובתה, שאול גולדמן וארבעת בניו. התוקפים ביצעו את הפשע הזה בצורה לא אנושית. אנשים נהרגו כש'אשמתם' היחידה הייתה שהם יהודים. גם פולנים נהרגו, מארחיהם ומטפליהם, חקלאים רגילים, לא עשירים שקיימו את הציווי הנוצרי לעזור לשכן במצוקה כלפי אחיהם היהודים", כתב נשיא פולין אנדז'יי דודה לרגל יום הזיכרון הלאומי לפולנים שהצילו יהודים תחת הכיבוש הגרמני.

כפי שהדגיש הנשיא, "הפקודה האצילית הזה של הלב מלווה אלפי פולנים".

"רבים מהם שילמו על כך בחייהם, ולעתים קרובות בחיי יקיריהם. הם שילמו על גילוי רחמים בעינויים, גלות למחנה ריכוז, מכות קשות, אובדן רכושם וחייהם", אמר אנדז'יי דודה.

נשיא פולין נזכר כי למעלה מ-7,000 מבני ארצנו, כולל יוזף וויקטוריה אולמה, זכו בתואר חסידי אומות העולם.

סבלם של גיבורים שקטים, לעתים נשכחים, דורש הנצחה מכובדת ומתמשכת; פשעי הנאצים זקוקים לגינוי מוסרי חד משמעי וכתוצאה מכך, פיצוי צודק", ציין הנשיא.

המנהיג הפולני הוסיף כי הסיוע שהעניקו הפולנים ליהודים שנרדפו על ידי מבצעי השואה הגרמנים הוא "חלק חשוב מהזיכרון ההיסטורי שלנו".

"אני לא מהסס לומר שכדוגמה הירואית לסולידריות ולשירות לחירות, זה יוצר את הזהות הלאומית הפולנית כיום", אמר הנשיא דודה.

אדריאן אנדז'יבסקי

 

אולי גם תאהב