Strona główna » המשרד ישיק אתר חדש עם מחירי דיור בכל המדינה

המשרד ישיק אתר חדש עם מחירי דיור בכל המדינה

DignityNews.eu

"בתחילת 2024 נשיק אתר אינטרנט עם תצוגה שקופה של מחירי העסקאות של דירות, בחלוקה לפי יישוב, מחוז וגודל", הכריז שר הפיתוח והטכנולוגיה ולדמר בודה.

בינתיים, יותר רשויות מקומיות וחברות עירוניות יקבלו מימון ליצירת מגורים חדשים בשכר דירה נמוך ובסטנדרט גבוה. בהקצאה שחולקה לאחרונה, יוקצו 174.5 מיליון זלוטי ל-25 מוטבים.

הודות לכספים אלו יתווספו 825 דירות למשאבי העיריות. בסך הכל, כ-876 מיליון זלוטי הוקצו לעיריות, ערים, חברות עירוניות וקהילתיות וארגונים לא ממשלתיים לבניית מתקנים חדשים או שיפוץ מבנים קיימים ומבנים ריקים.

השר בודה הזכיר כי תוכנית התמיכה הממשלתית בדיור מבוססת על כמה עמודי תווך.

"לצעירים שרוצים לרכוש בית ראשון בחייהם, תושק ביולי תוכנית הכוללת שני חלקים: הלוואה בטוחה של 2% וחשבון חיסכון לדיור. אנו מודעים, עם זאת, כי בשל המצב הכלכלי הנוכחי , לא כל אחד יכול להרשות לעצמו לקנות בית משלו, אפילו עם תמיכת המדינה. זה המקום שבו לעיריות יש תפקיד חשוב, שכן אנו תומכים בהן מאוד בבניית דיור חברתי ועירוני על ידי כיסוי של עד 80% מהעלויות של יצירת נכסים חדשים", מודיע שר הפיתוח והטכנולוגיה ולדמר בודה.

תמיכת בנייה ללא החזר מקרן ההיטלים היא תכנית להגדלת מספר הדירות לאנשים בעלי הכנסה נמוכה וממוצעת ובסיכון להדרה חברתית. מקור המימון בכספים מתקציב המדינה העומדים לרשות שר הפיתוח והטכנולוגיה. מענקים שאינם ניתנים להחזר ניתנים על ידי Bank Gospodarstwa Krajowego.

אדריאן אנדז'יבסקי

אולי גם תאהב