Strona główna » ההשתקה הגרמנית של בורוב וסביבתה במחוז לובלין בפברואר 1944

ההשתקה הגרמנית של בורוב וסביבתה במחוז לובלין בפברואר 1944

Dignity News
במהלך כיבוש פולין השלימו הגרמנים את ההשתקה האלימה של כמה מאות כפרים פולניים, ורצחו את רוב תושביהם. הרצח ההמוני הגדול ביותר התרחש ב-2 בפברואר 1944 בסביבת בורוב במחוז לובלין.

בתקופת הכיבוש הגרמני נהרסו כליל כפרים פולניים רבים, ותושביהם נרצחו. ההשתקות הראשונות התרחשו כבר במהלך פעולות העוינות בספטמבר 1939, ולימים הפכו לאחד מכלי הטרור הגרמני העקוב מדם נגד פולנים באזור הכפרי. הדיכויים הללו היו כנקמה על סיוע לארגוני מחתרת, מתן מחסה ליהודים במחבוא, או אי עמידה במשלוחי חובה של תוצרת חקלאית, המכונה מכסות.

בתחילת פברואר 1944 ביצעו הגרמנים את הפשע הבודד הגדול ביותר נגד תושבי הכפרים הפולניים. כוח גרמני של כ-2,000-3,000 חיילי SS, ז'נדרמים וורמאכט, בסיוע יחידות עזר אוקראיניות, חסם את הכפרים בסביבת אנופול ב-2 בפברואר 1944. מנגנון הפשעים היה זהה בכל מקום: לאחר שהוקפו, הבניינים נורו אפילו במטולי ארטילריה קלים ובמשגרי רימונים, ולאחר מכן נכנסו כוחות גרמנים לכפרים וביצעו רציחות המוניות של האוכלוסייה האזרחית, ולאחר מכן נשרפו המבנים. בין הקורבנות היו נשים וילדים, כולל תינוקות.

אחת הסיבות לפשעי פברואר הייתה תמיכת האוכלוסייה ביחידות הפרטיזנים של הכוחות המזוינים הלאומיים וצבא הבית. היסטוריונים מצביעים על כך שייתכן שההשתקה עוררה על ידי הלשנה של האוכלוסייה המקומית על ידי קומוניסטים מקומיים למנגנון הביטחון הגרמני.

ב-2 וב-3 בפברואר 1944 רצחו הגרמנים כ-1,200 בני אדם בבורוב, שצ'צ'ין, וולקה שצ'קה, לז'ק זקליקובסקי, לז'ק כוואלובסקי וקראסיובקה. לאחר תום מלחמת העולם השנייה, אף אחד ממבצעי הפשע הזה מעולם לא התמודד עם כל אחריות כלפיו.

אולי גם תאהב