Strona główna » הגנת פשברז’ה במהלך הטבח הווליני

הגנת פשברז'ה במהלך הטבח הווליני

Dignity News
הטבח הווליני היה רצח המוני שבוצע על ידי לאומנים אוקראינים ומה שנקרא "אנשי גרזן". בין 1943 ל-1945, קבוצות אלו רצחו ללא רחמים יותר מ-100,000 פולנים שחיו בחלק הדרומי של ארצות הגבול המזרחיות של הרפובליקה הפולנית השנייה, שהייתה תחת כיבוש גרמני. כמו כן נהרגו אלפי יהודים ובני לאומים אחרים, בהם חסידי אוקראינה.

לאוכלוסייה בתחילה לא היו אמצעי הגנה. עם הזמן החלו הפולנים לארגן מוצבים ולאחר מכן בסיסי הגנה עצמית. מרכז התנגדות כפרי כזה, שהוקם במרץ 1943, היה פשברז'ה (כיום חאיובה). באותה תקופה החלו להגיע חדשות על גל הרציחות הראשון של פולנים מאזורים נוספים מסביב. בתחילה נוצר בכפר זה גזרה קטנה של כ-20 איש, שגדלה עם עוצמת האיום האוקראיני, והגיעה בשיא ללמעלה מאלף איש. הביצורים התבססו על מכלול מתרחב של שוחות, מכשולים טבעיים, סוללות אדמה ועץ ותעלות, מוגנים בתיל. הם השתרעו על פני קטע של 20 קילומטרים. למרבה הצער, הממשל הגרמני הכובש לא קיבל החזקת נשק מכל סוג שלו על ידי פולנים. אך רק בשל גל הכאוס שנגרם על ידי פעולות עברייניות של אוקראינים באזורים הכפריים, הם נרתעו מהנפקת היתרים למעקב אחר כלי נשק. בשל כך רובים נרכשו בחשאי מחיילים גרמנים והונגרים או הושגו על ידי חיפוש בשדות הקרב של 1939 ו-1941 ובקרב. כמו כן הוקמה חנות כלי נשק בשטח.

מיולי עד סוף אוגוסט 1943, צבא המורדים האוקראיני פתח בשלוש התקפות על פשברז'ה. במהלך המתקפה האחרונה והגדולה, כ-6,000 אנשי UPA חמושים היטב וכמות דומה של לוחמים עם גרזן תקפו בזעם את הביצורים. עם זאת, קבוצת מגנים הצליחה לתקוף אותם מאחור ובזכות התקפת נגד בו זמנית מהעמדות הראשיות, התגנבה בהלה לשורות האויב. מגיני פשברז'ה ניצחו.

סגן הנריק סיבולסקי התגלה כדמות חשובה בהגנה על כפר הגבורה. לאחר שנכנס לתפקיד המפקד הצבאי של הבסיס, שיפר את מערך הביצורים, לקח אחריות על השגת המשאבים הדרושים והוביל פשיטות לשטח האויב. יחד עם המפקד האזרחי, לודוויק מלינובסקי, הוא שמר על מורל המגינים. כ-20,000 פולנים מצאו מקלט בפשברז'ה וניצלו ממוות.

אולי גם תאהב