Strona główna » אזור כפרי פולני נגד הקומוניסטים ברפובליקה העממית של פולין

אזור כפרי פולני נגד הקומוניסטים ברפובליקה העממית של פולין

Dignity News
ב-1978 קמו כמה ארגוני איכרים עצמאיים בקהילות הכפריות של פולין, שלא הסכימו עם המדיניות הקומוניסטית כלפי חקלאים ומשפחותיהם, לרבות הקמת חוות מדינה וחוות שיתופיות על פי המודל הסובייטי. אחד מהם היה הוועדה להגנה עצמית של האיכרים של ארץ גרוייץ (KSCh ZG).

המשטר הקומוניסטי בפולין לאחר 1944 מעולם לא נתמך על ידי האוכלוסייה הכפרית בפולין. הם סיפקו תמיכה לחיילי מחתרת העצמאות, וכן היו בסיס טבעי למפלגת האופוזיציה, שהייתה חוקית לזמן קצר, מפלגת העם הפולנית (PSL). עקב תמיכה במפלגה זו, דוכאו איכרים, וחברי תנועת האיכרים אף נרצחו בחשאי.

הקמת ועדת ההגנה של העובדים (KOR) ב-1976 והתנועה להגנה על זכויות האדם והאזרח (ROPCiO) שנה לאחר מכן יצרו הזדמנויות אמיתיות לאופוזיציה מאורגנת גם בסביבה הכפרית.

בסוף יולי 1978 הוקם באזור לובלין ועד ההגנה העצמית של איכרי אדמת לובלין, בראשות יאנוש רוז'ק. פחות מחודש וחצי לאחר מכן, ב-9 בספטמבר 1978, הוקמה בזברושה דוז'ה, כפר קטן ליד גרוייץ, ועדת ההגנה העצמית של האיכרים על ארץ גרוייץ. השלטונות הקומוניסטיים ניסו לחסל את פעילות הוועדה. כומר הקהילה המקומי, האב צ'סלב סדלובסקי, מילא תפקיד מרכזי בהקמתה. יום לאחר מכן, ב-10 בספטמבר 1978, בלישוב הסמוכה לביאלובז'גי, הוקמה הוועדה הזמנית של איגוד האיכרים העצמאיים, בראשות הנריק בק. חקלאים המזוהים עם ארגונים כאלה ציפו לשינוי בחוק הפנסיה הפוגעני ולשיפור באספקת מוצרי היסוד לאזורים הכפריים. במסגרת פעילותם הם ארגנו פעולות מחאה ופרסמו כתבי עת ללא חיוב. הם גם ביצעו פעילות חינוכית במסגרת האוניברסיטה העממית שהוקמה, בין השאר, בזברושה.

לאחר 1980, פעילי הארגונים הללו היו מעורבים באופן פעיל בהקמת מבני סולידריות כפריים.

אולי גם תאהב