Strona główna » אורלן בודקת קטר מימן

אורלן בודקת קטר מימן

Dignity News
חברת הרב-תשתיות הפולנית אורלן רכשה מפסה בידגושץ' קטר מימן, רכב מסילה ראשון מסוג זה בפולין, והחלה לבדוק אותו. במסגרת הבדיקות התקיימה ההרצה הראשונה של הקטר בין גדיניה להל. לדברי אורלן, ההתקשרות עם פסה כוללת גם חבילת שירות ל-4 שנים, שתכלול תחזוקה רגילה ותיקונים אפשריים.

"על פי ההנחות, אנו מבצעים משימות עסקיות שיבטיחו את התפתחותנו לטווח ארוך ואת מעמדנו החזק באירופה, ובמקביל ישתלבו באסטרטגיה של חיזוק הביטחון האנרגטי של הפולנים. אחד המרכיבים המרכזיים של תהליך זה הוא פיתוח של דלקים חלופיים, כולל מימן", אמר מנכ"ל אורלן, דניאל אובייטק.

הקטר המופעל על ידי מימן יפעל בסופו של דבר על המסילה הצדדית של מפעל הייצור בפלוק. מיכלי הקטר מכילים 175 ק"ג מימן, כאשר מערכת המתיחה כוללת גם שני תאי דלק של 85 קילוואט כל אחד, סוללה וארבעה מנועי מתיחה.

לדברי אובייטק, רכישת קטר המימן הראשון מפסה היא צעד חשוב במסחור הטכנולוגיה הזו ובחיזוק מעמדנו בתחום שהוא עתיד התחבורה.

"בזכות השקעה זו, נשיג את הכשירות הדרושה להכנת הצעה מקיפה לאספקת דלק מימן לשוק הרכבות. הפעילות שלנו תורמת תרומה אמיתית לשינוי רכבות פולין תוך שימוש בטכנולוגיה חדישה. במקביל, אנו משקיעים בפיתוח תחבורה ציבורית אפס פליטה על ידי בניית תחנות תדלוק מימן זמינות לציבור בפולין ומחוצה לה", הדגיש מנכ"ל אורלן.

על פי האסטרטגיה, עד שנת 2030 אורלן תוציא 7.4 מיליארד זלוטי על השקעות בטכנולוגיית מימן המבוססת על מקורות אנרגיה מתחדשים וטכנולוגיה להמרת פסולת עירונית למימן. החברה מפתחת את הרשת שלה של תחנות תדלוק מימן נגישות לציבור 24 שעות ביממה בפולין ומחוצה לה.

ארקדיוש סלומצ'ינסקי

אולי גם תאהב